sitemap
Home
Praktijkassistent
Cito-aanvraag
Regionale infectieziekten signalering
Relatiebeheer Izore
Bestelformulier huisarts
Bestelformulier Pathologie - huisartsen
Aanvraagformulier 1e lijn
Documenten en Instructies
SOA-triagelijst/UWI-vragenlijst
Instructies
Bewaren/verzenden materialen (bureauklapper)
NHG-standaarden
Transport
Doorloop- en incubatietijden
Scholing / Praktijkbezoek
Praktijkbezoek
Scholing
Tarieven
Nieuwsbrief
Klankbordgroep
Rondleiding
Patiënt
Diagnostiek
Uitleg / animaties laboratoriumonderzoek
Afname-instructies
Behandeling
Preventie
Bacteriën en antibiotica
Ziekte van Lyme
Tarieven
Veelgestelde vragen
Privacy
Privacy Statement website
Interessante linken
Izore
Medische microbiologie
Medisch microbiologisch laboratorium
Uitslagen van Izore
Organisatie
Routebeschrijving
Relevante sites en zorgpartners
Informatiepunt BRMO/MRSA
Suggesties / klachten
Suggestie
Klacht
Nieuws
Rondleiding
Maatregelen rond het Corona-virus / COVID-19
Ziekenhuis
Cito-aanvraag
Regionale infectieziekten signalering
Vakgroep
Izore Service Desk
Aanvraagformulieren
Aanvraagformulieren uitbraken
Bestelformulier ziekenhuis
Bestelformulier ziekenhuis Pathologie Friesland
Fries antimicrobieel beleid (FROBAZ)
Keuzewijzer antibiotica
Transport
Doorloop- en incubatietijden
Huisarts
Vakgroep
Cito-aanvraag
Regionale infectieziekten signalering
Fries antimicrobieel beleid (FROBAZ)
Keuzewijzer antibiotica
Aanvraagformulier 1e lijn
Documenten en Instructies
SOA-Triagelijst/UWI-vragenlijst
Instructies
Bewaren/verzenden materialen
NHG-standaarden
Transport
Doorloop- en incubatietijden
Tarieven
Praktijkondersteuning & diensten
DTO
Klankbordgroep
Vraagbaak
Overig
Cito-aanvraag
Vakgroep
Aanvraagformulier
Aanvraagformulieren uitbraken
Friese antimicrobieel beleid (FROBAZ)
Keuzewijzer antibiotica
Relatiebeheer Izore
Bestelformulier Overig
Bestelformulier Pathologie - 1e lijn
Documenten en instructies
UWI-vragenlijst
Instructies
Bewaren/verzenden materialen
Transport
Doorloop- en incubatietijden
Tarieven
Regionale infectieziekten signalering
Scholing / Bezoek
Rondleiding