Behandeling van infectieziekten

De artsen-microbioloog van Certe adviseren huisartsen, specialisten oudergeneeskunde en medisch specialisten in de ziekenhuizen van Friesland over diagnostiek en behandeling van infectieziekten. Zij stellen in onderling overleg met de behandelend artsen en met apothekers het antibioticumbeleid voor de ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen op.

 

Verder adviseren zij, bij behandeling van infectieziekten, regelmatig “op maat” voor individuele patiënten.