Ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme komt in het verzorgingsgebied van ons laboratorium vaak voor. Rondom deze ziekte en de kwaliteit van diagnostiek en behandeling in Nederland loopt een publieke en politieke discussie. In afwachting van de uitkomsten hiervan neemt Izore de volgende positie in.

 

Certe beschikt over alle gangbare technieken voor het aantonen van infectie van Borrelia burgdorferi, de verwekker van de ziekte van Lyme: EIA, immunoblot en PCR. De basis waarop wij deze technieken gebruiken en de uitslagen interpreteren wordt gevormd door:

  • de klinische gegevens behorend bij de aanvraag; waar deze ontbreken bellen wij hier actief achteraan;
  • De CBO-richtlijn betreffende ziekte van Lyme.

Verder treden wij geregeld in overleg met behandelend artsen over de te gebruiken testen en de beste interpretatie van de resultaten.

 

Certe Medische Microbiologie Friesland en Noordoospolder participeert in het Borrelia-kenniscentrum van het Medisch Centrum Leeuwarden. In dit kenniscentrum worden na verwijzing door de huisarts patiënten gezien met chronische klachten en daarbij een serieuze verdenking op een mogelijke chronische infectie met B. burgdorferi. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het MCL.

 

De website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is ook een goede informatiebron evenals www.thuisarts.nl.