Infectieziekten

Wat is een infectieziekte?

Een infectieziekte ontstaat door de aanwezigheid van een of meer (micro) organismen, zoals een virus, schimmel, bacterie of parasiet, bij mens of dier. Wanneer een micro-organisme in een gastheer is binnengedrongen en zich heeft vermenigvuldigd, ontstaat de infectieziekte. 

 

Meldingsplicht infectieziekten

Infectieziekten zijn er in allerlei soorten. Besmettelijke infectieziekten kunnen zich langs verschillende wegen verspreiden. Denk aan het inademen van besmette lucht, het eten van besmet voedsel of een aanraking met een besmet persoon. Artsen en laboratoria dienen, na de constatering, bepaalde besmettelijke infectieziekten altijd te melden bij de GGD. Dit heet de meldingsplicht infectieziekten.