Doorloop- en incubatietijden

Doorlooptijden onderzoeken

Informatie over de gemiddelde doorlooptijden van onderzoeken bij Certe Medische Microbiologie Friesland en Noordoostpolder treft u in de doorlooptijdentabel. De doorlooptijd in deze tabel is gedefinieerd als de tijd tussen binnenkomst van het monster bij ons medisch microbiologisch laboratorium en vrijgave van de uitslag in ons computersysteem (autorisatie) door de arts-microbioloog. Na de autorisatie worden de uitslagen dezelfde dag zichtbaar in de digitale systemen van huisartsen en ziekenhuizen, verzending per post duurt uiteraard minimaal een dag.

 

Daarnaast treft u in de kolom Opmerkingen nadere bijzonderheden over met name testen, die niet dagelijks worden ingezet en testen waarvoor materialen vóór een bepaald tijdstip bij binnen Izore moeten zijn om nog zelfde dag getest te kunnen worden.

 

Uiteraard is de doorlooptijdentabel niet uitputtend. Bij specifieke vragen of verzoeken kunt u contact met ons opnemen via 058-2939495.

 

 

Tabel incubatietijden

Deze tabel geeft weer vanaf wanneer een micro-organisme aantoonbaar is in het laboratorium.

 

---

 

Wat zegt een uitslag van Certe eigenlijk? Klik hier voor een uitgebreide toelichting, inclusief uitleg over kwantitatieve PCR's en serologie.