Antimicrobieel beleid regio Friesland

Het antimicrobiële beleid voor het verzorgingsgebied van Certe Medische Microbiologie Friesland en Noordoostpolder wordt opgesteld vanuit het FROBAZ, het overleg van Friese (ziekenhuis)apothekers, artsen-microbioloog van Certe en de infectiologen van het Medisch Centrum Leeuwarden.

 

Gebaseerd op het landelijke antibioticumboekje van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) wordt het beleid voor eerste en tweede lijn opgesteld in nauw overleg met de behandelend specialismen en een commissie van huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, apothekers en artsen-microbiologen en vervolgens vastgesteld in het FROBAZ. Hierin worden ook de lokale resistenties opgenomen.

 

Het complete formularium benadert u via deze link