Documenten downloaden

Let op! Met het gebruik van gedownloade documenten loopt u het risico dat ze niet meer up-to-date zijn. Actuele versie van documenten zijn altijd te vinden op onze website. Neemt u voor het doorplaatsen van documenten contact op met onze relatiemanagers.

 

 

Aanvraag en afname van PCR SARS-CoV-2
Voor een instructie van de afname van een gecombineerde keel- en nasofarynxuitstrijk: zie het Vademecum.