Transport materialen vanuit Friese Ziekenhuizen

Het transport van patiëntenmaterialen vanuit de Friese ziekenhuizen naar Certe Medische Microbiologie Friesland en Noordoostpolder verloopt volgens een dienstregeling.

 

Materialen moeten zo snel mogelijk na monsterafname door het laboratorium in behandeling worden genomen. Het is voor de kwaliteit (en snelheid) van diagnostiek het beste als de materialen hier op de dag van monstername aankomen.

 

De volgende materialen moeten tot transport gekoeld worden bewaard: 

  • EDTA-bloed voor moleculaire diagnostiek
  • materiaal voor kiemgetalmeting
  • materiaal voor steriliteitscontrole
  • urine voor kweek (urine op uricult uitgezonderd)
  • respiratoir materiaal voor kweek
  • stolbloed/serum
  • tips van intravasculaire catheters

 

Alle overige materialen kunnen worden bewaard bij kamertemperatuur.
Raadpleeg voor informatie over bewaarcondities het vademecum.