header7

Diagnostiek van infectieziekten

Verschillende technieken
Meer weten?
header12

Bacterien en antibiotica

Medische microbiologie
Lees meer
header14

Antibioticaresistentie

Preventie is en blijft belangrijk
Preventie
Een infectieziekte, wat nu?

Sommige infecties moet u uitzieken, of kan uw huisarts zo behandelen. Een bacteriële infectie, zoals blaasontsteking, kan behandeld worden met door de huisarts voorgeschreven antibiotica. Virussen zijn helaas niet met antibiotica te bestrijden, en een virale infectie als griep moet (meestal) uitgeziekt worden. U kunt alleen iets doen om de vervelende bijverschijnselen te verlichten.
 

Soms kan de huisarts u niet meteen helpen. Het ziektebeeld is niet duidelijk of kan verschillende oorzaken hebben. Daarnaast is het mogelijk dat de klachten niet verdwenen zijn na de behandeling. In dat geval is het nodig nader onder- zoek te doen. De huisarts vraagt u lichaamsmateriaal in te leveren. Dat kan bijvoorbeeld bloed, ontlasting of urine zijn. Voor het afnemen van materiaal hebben wij instructies gemaakt. Uw materiaal wordt door uw huisarts opgestuurd naar een medisch microbiologisch laboratorium als Certe.

 

In het medisch microbiologisch laboratorium begint de speurtocht naar de ziekteverwekker. Het lichaamsmateriaal (monster) kan door de laboratorium- medewerkers op verschillende manieren onderzocht worden. 

 

De uitslag

Wanneer eenmaal bekend is om welke ziekteverwekker het gaat, adviseert de arts-microbioloog uw huisarts en wordt in overleg vastgesteld welke behandeling noodzakelijk is. De huisarts schrijft u zo nodig een antibioticum voor en vraagt u eventueel later terug te komen voor controle. Mocht u als patiënt zelf vragen hebben over uw uitslagen of uw behandeling dan kunt u die dan ook het beste stellen aan uw eigen arts.

 

Een ernstige infectieziekte

Sommige infectieziekten vormen een gevaar voor de volksgezondheid, omdat ze mogelijk ernstige gevolgen kunnen hebben. Voorbeelden hiervan zijn tuberculose en veteranenziekte. Wordt een dergelijke infectieziekte bij iemand vastgesteld, dan wordt de patiënt natuurlijk zo snel mogelijk behandeld. De arts is tegelijkertijd verplicht melding te maken van de ziekte bij de Gemeentelijke GezondheidsDienst (GGD). De GGD-medewerkers doen een bron- en contactonderzoek: is de gevonden patiënt de bron van de infectie (heeft hij deze bijvoorbeeld in het buitenland opgelopen) en zijn er misschien mensen met wie hij in contact is geweest ook besmet. Het is van belang dit zo snel mogelijk te doen, zodat de zogenoemde ‘uitbraak’ van de ziekte beperkt blijft.

 

Bron: Een infectieziekte, wat nu? Een uitgave van de NVMM.