header8

Medische microbiologie

Diagnostiek, behandeling en preventie
MM
header9

Ondersteuning in ziekenhuis en praktijk

Praktijkbezoek of workshop
IzoreServiceDesk
header10

Een multidisciplinaire regionale aanpak

Dat is waar Izore voor staat
Izore
Izore

Izore, Centrum Infectieziekten Friesland, verricht de medisch microbiologische diagnostiek en zorgverlening voor de 1e en 2e lijn. Izore telt ongeveer 130 medewerkers, waarvan acht artsen-microbioloog en twee medisch moleculair microbiologen.

 

Het werkgebied van Izore is de provincie Friesland, de Noordoostpolder en Urk. Voor bijzondere onderzoeken wordt materiaal uit geheel Neder­land ter analyse aangenomen.

 

De missie van Izore is zich actief te richten op het voorkomen van ‘schade’ door infecties en infectieziekten. Wij zien dat het beheersen van deze ‘schade’ een onderwerp van toenemend belang en toenemende complexiteit is in de gezondheidszorg. Onze visie is dat het oplossen van dit probleem een regionaal vraagstuk is dat een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak vraagt in het gehele regionale zorgnetwerk.

 

Onze missie en visie vullen we in samen met, en ten dienste van alle partners in het zorgnetwerk. We opereren kosteneffectief en we houden rekening met ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de regio. Door infecties te voorkomen en te beheersen levert de aanpak van Izore een bijdrage aan de regionale gezondheidszorg.
 

Het Izoreconcept in 7 kernpunten:

  1. We doen wat nodig is om te bepalen of een patiënt een infectie heeft.
  2. Door het hele diagnostische pakket bij een regionaal laboratorium onder te brengen is betere zorgverlening in de medische microbiologie mogelijk.
  3. Wij werken met artsen-microbioloog in loondienst.
  4. Izore stimuleert samenwerking.
  5. Wij stellen samenwerking boven concurrentie.
  6. We stellen preventie voorop.
  7. Izore hanteert de hoogste kwaliteitsnormen.

 

Onze medewerkers moeten er voor zorgen dat huisartsen, verpleeghuisartsen, specialisten, medewerkers in verpleegkundigen goede diagnostiek en bijbehorende advies krijgen om burgers in Nederland te beschermen tegen resistentie.

Bekijk het verhaal van Anne-Marie van Elsacker directeur Medische Microbiologie: