Archief

Nieuw type safetybag bij afnamesets Izore

Publicatiedatum: 10 augustus 2020

 

Vanaf 10 augustus neemt Izore een nieuw type safetybag in gebruik: 

 

 

 

De afnamesets bevatten vanaf dan het nieuw type safetybag. Deze voldoet aan dezelfde voorwaarden voor het versturen van medische materialen, als het huidige type. 

Het 'oude' type safetybag kan nog gebruikt worden. 

 

Voor vragen over de nieuwe safetybag kunt u terecht bij het team Relatiebeheer van Izore, via relatiebeheer@izore.nl

of u belt Izore via 058-2939495. 

 

 

18 november: Europese antibioticadag

Publicatiedatum: 18 november 2019

 

18 november is het de Europese Antibioticadag. Op deze dag wordt in heel Europa aandacht gevraagd voor het verantwoord gebruik van antibiotica. Door verkeerd en te veel gebruik van antibiotica zijn steeds meer bacteriën ongevoelig voor de werking ervan. Het risico daarvan is dat ziektes, zoals longontsteking of blaasontsteking moeilijker of zelfs niet meer behandeld kunnen worden.

Artsen-microbioloog van Izore zijn grote voorstanders van een dergelijke dag met extra aandacht voor het verantwoord gebruik van antibiotica. Zie ook https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en


"Behandeling en preventie van infectieziekten is van levensbelang. De arts-microbioloog en het medisch microbiologisch laboratorium zijn verantwoordelijk voor diagnostiek van infectieziekten, advisering over de behandeling ervan en het maken en bewaken van beleid in relatie tot infectiepreventie en antimicrobiële resistentie; het medisch microbiologisch laboratorium fungeert hierbij als uitvalsbasis. Juist de samenhang tussen deze taken leidt tot doelmatige en kosteneffectieve diagnostiek, behandeling en preventie van infecties.”

Nieuwe verzendmedia

Publicatiedatum: 25 april 2019


Izore neemt met ingang van 1 mei 2019 twee nieuwe verzendmedia in gebruik: de eSwab roze en de eSwab blauw. De eSwab roze vervangt het ITM-wit en de eSwab blauw vervangt het ITM-blauw. Met het gebruik van de eSwabs bewerkstelligen we een volgende kwaliteitsverbetering van onze diagnostiek.

Heeft u als aanvrager vragen n.a.v. dit bericht, neemt u dan gerust contact op met een van onze relatiebeheerders via 058-2939495 of relatiebeheer@izore.nl.

Bereikbaarheid Izore tijdens aanwezigheid Reuzen Royal de Luxe in Leeuwarden

Izore is van 17-19 augustus goed bereikbaar voor bezoekers. Met name via de noordelijke rondweg (Dammelaan) wordt geen hinder verwacht.

 

Door de verwachte drukte in en rond Leeuwarden kan het voorkomen dat onze chauffeurs op een afwijkend moment bij de huisartspraktijken en ziekenhuizen arriveren. Wij vragen uw begrip hiervoor.

 

Tineke van Dijk

Manager bedrijfsvoering MMB Izore

Publicatiedatum: 14 december 2017

 

De besturen van Certe/Izore en Stichting Regionaal Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL Friesland) onderzoeken al enige tijd of samenwerking tot de mogelijkheden behoort. In de zomer van 2017 is het voornemen uitgesproken om begin 2018 bestuurlijk te fuseren. Met de fusie wordt continuïteit van kwalitatief goede en snelle diagnostiek voor patiënten van Friese huisartsen voor de toekomst geborgd.