Archief

Bereikbaarheid Izore tijdens aanwezigheid Reuzen Royal de Luxe in Leeuwarden

Izore is van 17-19 augustus goed bereikbaar voor bezoekers. Met name via de noordelijke rondweg (Dammelaan) wordt geen hinder verwacht.

 

Door de verwachte drukte in en rond Leeuwarden kan het voorkomen dat onze chauffeurs op een afwijkend moment bij de huisartspraktijken en ziekenhuizen arriveren. Wij vragen uw begrip hiervoor.

 

Tineke van Dijk

Manager bedrijfsvoering MMB Izore

Nieuwe verzendmedia

Publicatiedatum: 25 april 2019


Izore neemt met ingang van 1 mei 2019 twee nieuwe verzendmedia in gebruik: de eSwab roze en de eSwab blauw. De eSwab roze vervangt het ITM-wit en de eSwab blauw vervangt het ITM-blauw. Met het gebruik van de eSwabs bewerkstelligen we een volgende kwaliteitsverbetering van onze diagnostiek.

Heeft u als aanvrager vragen n.a.v. dit bericht, neemt u dan gerust contact op met een van onze relatiebeheerders via 058-2939495 of relatiebeheer@izore.nl.

18 november: Europese antibioticadag

Publicatiedatum: 18 november 2019

 

18 november is het de Europese Antibioticadag. Op deze dag wordt in heel Europa aandacht gevraagd voor het verantwoord gebruik van antibiotica. Door verkeerd en te veel gebruik van antibiotica zijn steeds meer bacteriën ongevoelig voor de werking ervan. Het risico daarvan is dat ziektes, zoals longontsteking of blaasontsteking moeilijker of zelfs niet meer behandeld kunnen worden.

Artsen-microbioloog van Izore zijn grote voorstanders van een dergelijke dag met extra aandacht voor het verantwoord gebruik van antibiotica. Zie ook https://antibiotic.ecdc.europa.eu/en


"Behandeling en preventie van infectieziekten is van levensbelang. De arts-microbioloog en het medisch microbiologisch laboratorium zijn verantwoordelijk voor diagnostiek van infectieziekten, advisering over de behandeling ervan en het maken en bewaken van beleid in relatie tot infectiepreventie en antimicrobiële resistentie; het medisch microbiologisch laboratorium fungeert hierbij als uitvalsbasis. Juist de samenhang tussen deze taken leidt tot doelmatige en kosteneffectieve diagnostiek, behandeling en preventie van infecties.”

Nieuw type safetybag bij afnamesets Izore

Publicatiedatum: 10 augustus 2020

 

Vanaf 10 augustus neemt Izore een nieuw type safetybag in gebruik: 

 

 

 

De afnamesets bevatten vanaf dan het nieuw type safetybag. Deze voldoet aan dezelfde voorwaarden voor het versturen van medische materialen, als het huidige type. 

Het 'oude' type safetybag kan nog gebruikt worden. 

 

Voor vragen over de nieuwe safetybag kunt u terecht bij het team Relatiebeheer van Izore, via relatiebeheer@izore.nl

of u belt Izore via 058-2939495. 

 

 

Vacature Functioneel beheerder

De afdeling ICT van Izore draagt zorg voor het technisch & functioneel beheer van de organisatiebrede toegepaste informatiesystemen. Daarnaast wordt managementinformatie verstrekt vanuit deze systemen (zowel aan interne als externe klanten) en nemen de functioneel beheerders deel aan diverse projecten. De afdeling ICT draagt tevens zorg voor het technisch beheer van de organisatorische informatiesystemen van Pathologie Friesland.

 

Voor de afdeling ICT zoeken wij een

 

Functioneel beheerder

  32-36 uur 

 

Takenpakket

Je hebt als functioneel beheerder de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • coördineren, organiseren en analyseren van de inrichting van de in gebruik zijnde applicaties zoals GLIMS, Cyberlab en middleware;
 • inrichten van toegewezen applicaties op de behoeften en de wensen van de organisaties;
 • afstemming waarborgen tussen de verschillende informatiesystemen en de koppeling tussen de applicaties, in afstemming met overige applicatiebeheerders en/of de leveranciers;
 • bewaken en opstellen planning voor het valideren/testen van nieuwe versies of patches;
 • controleren en verifiëren van de correcte werking van de informatiesystemen na doorgevoerde wijzigingen en/of aanpassingen door applicatiebeheerder(s);
 • deelnemen aan projecten en verbetertrajecten;
 • adviseren (team)managers omtrent specifieke toepassingsmogelijkheden van de applicaties en mogelijke oplossingen aandragen voor knelpunten;
 • mogelijke deelname aan bereikbaarheidsdiensten.

 

Wij vragen

 • hbo werk- en denkniveau;
 • brede algemene ICT kennis;
 • ervaring met laboratoriumprocessen is een vereiste;
 • ervaring met GLIMS is een vereiste;
 • klant- en resultaatgerichtheid;
 • een teamspeler met sterke communicatieve vaardigheden;
 • een analytische denker, die creatieve, innovatieve oplossingen aandraagt bij problemen;
 • kennis en ervaring met projecten.

 

Wij bieden              

 • een afwisselende baan in een dynamische, ontwikkelende organisatie met uitstekende  arbeidsvoorwaarden;
 • het salaris is afhankelijk van opleiding en relevante werkervaring

 

Dit betreft een vacature met uitzicht op een vaste dienstbetrekking.

 

Meer weten?

Meer informatie over deze functie kan worden ingewonnen bij de heer Hans Zandleven (teammanager ICT) via T 058-2939263 of 06 10940217.

 

Je sollicitatiebrief met CV kun je tot en met 26 maart a.s. richten aan mevrouw Thea Tulner, HR-manager (t.tulner@izore.nl), Jelsumerstraat 6, 8917 EN te Leeuwarden.

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

Publicatiedatum: 14 december 2017

 

De besturen van Certe/Izore en Stichting Regionaal Huisartsenlaboratorium Friesland (HAL Friesland) onderzoeken al enige tijd of samenwerking tot de mogelijkheden behoort. In de zomer van 2017 is het voornemen uitgesproken om begin 2018 bestuurlijk te fuseren. Met de fusie wordt continuïteit van kwalitatief goede en snelle diagnostiek voor patiënten van Friese huisartsen voor de toekomst geborgd.