Verwekker / aandoening
u

Ulcus molle

Naam: Ulcus molle, Haemophilus ducreyi
Algemene informatie
Specifieke informatie