Verwekker / aandoening
t

Trichinellosis

Naam: Trichinellosis, Trichinella spiralis
Algemene informatie
Specifieke informatie