Verwekker / aandoening
s

Syphilis

Naam: Syphilis, Lues, Treponema pallidum
Algemene informatie
Specifieke informatie