Verwekker / aandoening
p

Paratyfus

Naam: Paratyfus, Salmonella paratyphi (A, B, C)
Algemene informatie
Specifieke informatie