Verwekker / aandoening
h

Humaan herpesvirus type 6

Naam: Humaan herpesvirus type 6, HHV6, Exanthema subitum (6e ziekte), Zesde ziekte
Algemene informatie
Specifieke informatie