Verwekker / aandoening
e

Entamoeba histolytica

Naam: Entamoeba histolytica, Amoebendysenterie, Amoebenabces
Algemene informatie
Specifieke informatie