Verwekker / aandoening
d

Difterie

Naam: Difterie, Corynebacterium diphteriae
Algemene informatie
Specifieke informatie