Verwekker / aandoening
c

Clostridium difficile

Naam: Clostridium difficile, Pseudomembraneuze colitis, Antibiotica geassocieerde diarree, CDAD
Algemene informatie
Specifieke informatie