Verwekker / aandoening
c

Cholera

Naam: Cholera, Vibrio cholerae
Algemene informatie
Specifieke informatie