Verwekker / aandoening
b

Bifasische schimmels

Naam: Bifasische schimmels, Blastomyces, Coccidioides, Histoplasma, Paracoccidioides
Algemene informatie
Specifieke informatie