Nieuws

jaarBericht 2018

Pluis of niet pluis, dat is het eerste wat je wilt weten als zorgverlener, maar ook als individu. Zorg in de buurt en snel zekerheid krijgen is dan belangrijk.

 


Certe, en dus ook Izore, ondersteunt dat proces met medische diagnostiek en advies. Onze lokale verankering in en betrokkenheid bij de regio Noord-Nederland is groot. Zorg, samenwerken en zekerheid dichtbij zijn voor ons dan ook belangrijke thema’s.

Het jaar 2018 was een jaar waarin we ons meer bewust zijn geworden van ons potentieel. We hebben gewerkt aan een hernieuwde focus en richten ons nog meer op de betekenis van ons werk: de zorg voor de(zelfde) patiënt. We bewegen ons van volume naar waarde, van hoofd naar hart en van individueel naar samenwerken in de zorg. Allemaal in het belang van de patiënt.

Via deze website vertellen we u graag wat wij in 2018 hebben gedaan.

Nieuwsbrief ABR Zorgnetwerk Noord Nederland

Publicatiedatum: 29 maart 2019

 

De nieuwsbrief van het ABR Zorgnetwerk Noord Nederland geeft informatie over de ontwikkelingen in het ABR ZNN. Lees hier de laatste uitgave.