Nieuws

Nieuwsbrief ABR Zorgnetwerk Noord Nederland

De nieuwsbrief van het ABR Zorgnetwerk Noord (ABR ZNN) Nederland geeft informatie over de ontwikkelingen in het ABR ZNN. Lees hier de nieuwsbrief op de website van AZNN.

Advies Izore n.a.v. nieuws over Listeria in vleeswaren Jumbo

Vanochtend was in het nieuws dat de Jumbo 135 voorverpakte vleeswaren terugroept vanwege een mogelijke Listeria-besmetting. N.a.v. vragen van huisartsen en verloskundigen is dit nieuws besproken binnen de vakgroep van Izore.

 

M.b.t. zwangeren en immuungecompromitteerden adviseren wij u het volgende te doen:

  • Indien geen klachten: geen indicatie voor diagnostiek of therapie. Patiënten wel graag informeren over de mogelijke klachten met het advies zich bij het ontstaan van deze klachten meteen te melden. Klachten kunnen zijn: koorts, maagdarmklachten zoals misselijkheid en diarree, hoofdpijn of andere neurologische klachten die bij een centraal zenuwstelsel infectie kunnen passen.

 

  • Bij koorts: laat een bloedkweek afnemen in het dichtstbijzijnde ziekenhuis en start met amoxicilline gedurende 1 week 3x500 mg oraal of met intraveneuze therapie in overleg met de arts-microbioloog.

 

  • Bij gastro-enteritis (diarree): start laagdrempelig met amoxicilline gedurende 1 week 3x500 mg. Bij amoxicilline- allergie en niet zwanger: start met co-trimoxazol. Als wel zwanger: geen antibiotica, wel vervolgen.

 

  • Vraag geen fecesdiagnostiek aan voor Listeria.

 

Neem bij ernstige klachten of neurologische symptomen contact op met de arts-microbioloog.

Blisters worden afgeschaft

Publicatiedatum: 9 september 2019

 

Met ingang van 15 september a.s. werkt Izore, bij transport via onze chauffeur (eerste lijn), niet langer met harde blisters als verpakkingsmateriaal van afgenomen patiëntenmateriaal.

Izore wil graag hygiënisch en milieubewust werken. Vanuit dit oogpunt hebben wij onderzoek naar regelgeving rondom de verzending van patiëntenmateriaal gedaan. Dit onderzoek wijst uit dat het niet nodig is een harde blister te gebruiken omdat de transportkist van onze chauffeur als harde verpakking dient. Een dichtgeplakte safetybag volstaat.

De inhoud van onze setjes verandert hierdoor: dit worden safetybags met daarop een sticker met de letter van het setje. Hierin zit alleen absorptiemateriaal en het verzendmedium (dus geen harde blister meer). Het buisje of potje met absorptiemateriaal kan in de safetybag worden gedaan en zo aan onze chauffeur meegegeven worden. Onze instructies op de website worden hierop aangepast. De huidige setjes (met harde blisters) kunnen nog gewoon gebruikt en opgestuurd worden.

Heeft u vragen n.a.v. dit bericht, neemt u dan gerust contact op met een van onze relatiebeheerders.

 

Nieuwe UWI-vragenlijst

Publicatiedatum: 23 augustus 2019

 

Al een aantal jaren biedt Izore de mogelijkheid aan huisartsenpraktijken UWI-vragenlijsten te bestellen of te downloaden via onze website. Deze vragenlijst kan de patiënt invullen, thuis of op uw praktijk, bij het inleveren van een urine.

 

De UWI-vragenlijst van Izore is onlangs ingrijpend gewijzigd. In samenspraak met onze klankbordgroep van doktersassistenten is het aantal vragen verminderd en maken we meer gebruik van afbeeldingen.

 

De nieuwe vragenlijst staat vanaf maandag 26 augustus op onze website en kan vanaf dat moment ook besteld en geleverd worden.

 

NB: de ingevulde vragenlijst hebben we ontwikkeld zodat u antwoorden krijgt op specifieke vragen, de lijst hoeft niet meegestuurd te worden naar Izore.