Scholing

Inzicht

Scholing kan een informatiebijeenkomst zijn of een bijscholing of workshop over een bepaald onderwerp voor praktijkassistenten en medewerkers in de zorg.

 

Doel van de scholing is om de deelnemers (praktijkassistenten / medewerkers in de zorg) een beter beeld te geven over het logistieke proces binnen Izore, ze het belang van goede diagnostiek te laten zien en ondersteuning te geven bij de uitvoering hiervan.

 

SOA 3.0

Tijdens onze vorige workshop SOA-spreekuur in de huisartsenpraktijk 2.0 stonden we stil bij alle facetten van een SOA-spreekuur, zoals gesprekstechnieken en de diagnostiek van SOA’s. Bij deze nieuwe workshop besteden we hier natuurlijk weer aandacht aan, maar ook de nieuwe ontwikkelingen worden behandeld.

 

Verder staan we stil bij de rol van de doktersassistent:
- Wat zijn je ervaringen bij het opstarten van een spreekuur?

- Waar liep je tegen aan?

- Wat had je vooraf willen weten?

- Wat had je anders gewild?

We willen jullie ervaringen in groepsverband bespreken. Wij worden daarbij geholpen door een doktersassistente, omdat zij ruime ervaring met een eigen SOA-spreekuur heeft.

 

Daarnaast gaat een medewerker van GGD/Sense jullie enkele handvaten geven in Motivational interviewing (MI). Deze motiverende gespreksvoering wordt gebruikt om mensen te helpen hun problemen te onderkennen en om hen aan te zetten tot verandering. (Dit gaan we niet doen d.m.v. een rollenspel!)

 

De workshop wordt gehouden bij Izore, Jelsumerstraat 6 in Leeuwarden. Accreditatie wordt aangevraagd bij KABIZ.

 

Klik op een van de data om u in te schrijven:

Woensdagmiddag 19 september 2018 13.00 - 17.00 uur
Donderdagmiddag 4 oktober 2018 13.00 - 17.00 uur
Donderdagavond 11 oktober 2018 17.45 - 21.45 uur

 

* De donderdagavond start om 17.15 uur met soep en broodjes. 

 

Praktisch

De Commissie Accreditering Deskundigheidsbevordering Praktijkassistenten (CADP) heeft onze workshops geaccrediteerd. Bent u KABIZ-geregistreerd, dan zorgt Izore voor het bijschrijven van de accreditatiepunten. Hiervoor hebben wij uw meisjesnaam, geboortedatum en KABIZ-nummer nodig. Deze kunt u invullen op het aanmeldformulier. Na afloop van de workshop ontvangt u een bewijs van deelname.

 

De kosten voor een Izore-bijscholing/-workshop bedragen € 30,- per persoon voor de middag en € 35,- per persoon voor de avond (incl. soep en broodjes). Dit bedrag dient uiterlijk twee weken voor aanvang van de bijscholing overgemaakt te zijn op rekeningnummer NL02 INGB 06.53.85.07.94 t.n.v. Stichting Izore, o.v.v. de datum van de workshop en uw naam. Wanneer u minder dan 24 uur voor aanvang van de bijscholing uw deelname annuleert, kunnen wij u dit bedrag helaas niet terug betalen.

Voor declaratie bij uw werkgever, kunt u, uiterlijk een week voorafgaand aan de bijscholing, via relatiebeheer@izore.nl doorgeven dat u een kwitantie wilt ontvangen. Deze krijgt u voorafgaand aan de bijscholing. 

 

Deelname is alleen mogelijk door ons aanmeldformulier volledig in te vullen. Wanneer u hierna op de verzendknop klikt, verschijnt een ontvangstbevestiging met nogmaals informatie over de betaling op het scherm. 

 

Voor assistenten van huisartsenpraktijken die geen diagnostiek bij Izore laten uitvoeren is het deelnamebedrag vastgesteld op € 50,-, resp. € 55,- per persoon. Vriendelijk verzoek u in dit geval via onderstaand e-mailadres aan te melden en niet via het aanmeldformulier.

   

Heeft u vragen over onze workshops, neemt u dan contact op met een van onze relatiebeheerders via relatiebeheer@izore.nl of 058-2939495.