Klankbordgroep praktijkassistenten

De medisch microbiologische diagnostiek en advisering ontwikkelt zich snel en voortdurend en Izore loopt hierin voorop. Vanuit deze gedachte en achtergrond ondersteunt Izore de Friese huisartsen in de dagelijkse omgang met aanvragen voor infectieziektediagnostiek. In aansluiting hierop is een klankbordgroep praktijkassistenten opgericht.

 

De klankbordgroep heeft als doel Izore te adviseren in haar ondersteuning op het gebied van medisch microbiologische diagnostiek aan de huisartsenpraktijk in de breedste zin van het woord. Izore vraagt deze groep praktijkassistenten mee te denken over producten, kwaliteit en innovatie. De groep geeft gevraagd en ongevraagd advies over diverse onderwerpen, bijvoorbeeld over optimalisatie van aanvraagformulieren, nieuwe scholing en passende en gerichte communicatiemiddelen en -uitingen.

 

De klankbordgroep bestaat op dit moment uit zes assistenten die werkzaam zijn in praktijken in dorpen of steden verspreid over het werkgebied Izore:

- Jitske Lageveen, Heerenveen

- Barry de Waard-Slofstra, Kollum

- Erik Nooij, Burdaard

- Tryntsje Tolsma-Feenstra, Bolsward

- Welmoed Slager, Leeuwarden

- Wianda Witteveen, Drachten
 

De klankbordgroep vergadert twee keer per jaar.

Voor huisartsen is er ook een klankbordgroep.