SOA-triagelijst/UWI-vragenlijst

SOA-triagelijst

Ter ondersteuning van uw SOA-spreekuur hebben wij een triagelijst ontwikkeld. Deze triagelijst kan worden gebruikt bij de telefonische triage of de triage in de praktijk.

 

Nederlandse versie:

 

Nederlandse versie, digitaal invulbaar:

 

Engelse versie:

 

Engelse versie, digitaal invulbaar:

 

U kunt SOA-triagelijst 1 +2 op uw website plaatsen, zodat uw patiënten deze voorafgaand aan het gesprek zelf kunnen downloaden en invullen. Wij adviseren u SOA-triagelijst 3 niet op uw website te plaatsen; deze is bedoeld om ingevuld te worden door patiënt en zorgverlener samen.

 

 

UWI-vragenlijst

Om u te helpen bij de vragen t.a.v. een mogelijke urineweginfectie heeft Izore een UWI-vragenlijst ontwikkeld.


Let op: deze vragenlijst geldt niet als aanvraagformulier!
Neem klinische gegevens over van de vragenlijst en stuur het aanvraagformulier mee met de urine naar Izore. 

 

Nederlandse versie: 

 

Engelse versie:

 

Speciaal voor zorginstellingen hebben wij een aparte UWI-vragenlijst zorginstelingen gemaakt.  

 

Zowel de SOA-triagelijsten als de UWI-vragenlijsten zijn in gedrukte vorm in setjes van 25 exemplaren te bestellen via ons bestelformulier.