Veelgestelde vragen

Vraag en antwoord

Hieronder vindt u een overzicht van antwoorden op vragen die regelmatig bij ons binnenkomen.

Mocht uw vraag hier niet bij staan, neemt u dan gerust contact met ons op via ons centrale telefoonnummer 058-2939495 of via info@izore.nl.

Ik kan mijn monster bij de huisarts inleveren, maar kan ik mijn monster ook ergens anders afgeven?

Dat kan bij de receptie van Izore op werkdagen tussen 08.30 – 17.00 uur. Izore bevindt zich aan de Jelsumerstraat 6 in Leeuwarden.

 

Voor het inleveren van monstermateriaal in de ziekenhuizen kunt u als volgt terecht:

  • Antonius Ziekenhuis (Sneek): hoofdbalie ziekenhuis

  • MCL: 
    op werkdagen tot 17.00 uur: klinisch chemisch laboratorium prikpoli, route 27
    op werkdagen na 17.00 uur en inhet weekend klinisch chemisch laboratorium, route 81

  • Nij Smellinghe (Drachten): werkdagen tot vrijdagmiddag 17.00 uur bij het medisch laboratorium, route 46. Na 17.00 uur: Dokterswacht Drachten. 
    (Niet inleveren bij de hoofdbalie van het ziekenhuis!)

  • Tjongerschans (Heerenveen): hoofdbalie ziekenhuis.

 

Onze voorkeur gaat er naar uit dat u uw monster inlevert bij uw huisarts; Izore komt hier iedere dag om patiëntenmateriaal op te halen.

 

Kunnen de afgenomen monsters per post worden verstuurd?

Dat kan alleen als u van uw huisarts een oranje verzendenvelop heeft ontvangen. U hoeft geen portokosten te betalen.

Wanneer ontvang ik de uitslag van mijn onderzoek?

Alle verschillende onderzoeken hebben een eigen doorlooptijd. De meeste onderzoeksresultaten zijn binnen een tot drie werkdagen bekend. Met vragen ten aanzien van de doorlooptijd van het onderzoek van uw materiaal kunt u terecht bij uw huisarts.

Kan ik als patiënt zelf bellen voor de uitslag van mijn onderzoek?

Nee, dat gaat helaas niet. In Nederland kennen we de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en deze laat het niet toe dat wij uitslagen telefonisch aan de patiënt geven. Wij kunnen niet verifiëren of wij de juiste persoon aan de telefoon hebben. Daarom worden al onze gegevens gerapporteerd aan de behandelend arts. Bij hem/haar kunt u de uitslag opvragen.

Hoe weet ik wat een onderzoek zal kosten?

De tarieven die Izore hanteert voor laboratoriumonderzoek voor de eerste lijn (huisartsen) zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Kijk voor meer informatie op het tabblad tarieven.

Zijn de kosten voor een onderzoek bij Izore gedekt door mijn ziektekostenverzekering?

Laboratoriumonderzoek op aanvraag van uw huisarts valt onder verzekerde zorg, maar komt in eerste instantie ten laste van uw eigen risico. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Welke tarieven worden er gehanteerd voor de onderzoeken?

De tarieven die Izore hanteert voor laboratoriumonderzoek voor de eerste lijn (huisartsen) zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Kijk voor meer informatie op het tabblad tarieven.

Bij wie kan ik terecht over vragen over de factuur?

Onze afdeling Planning & Control is hiervoor bereikbaar op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur via telefoonnummer 058-2939495. U kunt uw vraag ook stellen door een e-mail te sturen naar pc@izore.nl.