Sputumonderzoek

Bij een aandoening van de luchtwegen kan uw behandelend arts u vragen slijm op te hoesten. Dit sputum wordt in dat geval in het laboratorium van Certe onderzocht op ziekteverwekkende virussen en bacterien.

Over hoe dat precies in zijn werk gaat zijn twee animaties gemaakt: een versie als het om bacteriologisch onderzoek gaat en een een versie wanneer het om moleculair onderzoek gaat.

 

Het bacteriologisch onderzoek (de kweek) is in deze animatie te zien:

 

 

Het moleculaire onderzoek is in deze animatie te zien: