Sputumonderzoek

Bij een aandoening van de luchtwegen kan uw behandelend arts u vragen slijm op te hoesten. Dit sputum wordt in dat geval in het laboratorium van Izore onderzocht op ziekteverwekkende virussen en bacterien.

Hoe dat precies in zijn werk gaat, is te zien in deze animatie: