Privacy

Wij zijn door uw huisarts, medisch specialist of een andere zorgverlener verzocht om analyses uit te voeren op uw lichaamseigen materiaal (bloed, sputum, urine, ontlasting etc.). De resultaten rapporteren wij aan uw behandelend arts of artsen. Dat betekent dat wij werken met uw persoonsgegevens.

Om de veiligheid van uw gegevens te borgen werkt Certe volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

De rechten en plichten zijn opgenomen in een privacyverklaring.
Lees meer op de website van Certe.