Tarieven onderzoek bij Izore

Geregeld krijgen wij vragen van patiënten en zorgverleners over onze facturen en tarieven van onderzoek. Deze tekst beoogt u een antwoord te verschaffen op de meest gestelde vragen.

 

Wat kost onderzoek bij Izore?

Het is moeilijk om voorafgaand aan microbiologisch onderzoek aan te geven wat de kosten zullen zijn. Een kweek waarin niets groeit kost bijvoorbeeld minder dan een kweek waarin wij een of meer bacteriën aantreffen waarvoor wij moeten vaststellen welke bacteriën dat zijn, en voor welke antibiotica zij gevoelig zijn. Ook wijken wij weleens af van wat een arts precies aanvraagt, bij voorbeeld als wij denken dat er ander of aanvullend onderzoek nodig is om de vraagstelling goed te beantwoorden. Ten slotte komt het voor dat wij geen onderzoek verrichten, in die gevallen meestal op basis van eerder verrichte analyses.

 

De (maximale) tarieven die Izore hanteert voor laboratoriumonderzoek voor de eerste lijn zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) http://www.nza.nl/. Bekijk het overzicht van onze tarieven voor laboratoriumonderzoek. Deze kunnen per verzekeraar afwijken. Laboratoriumonderzoek op aanvraag van uw huisarts valt onder verzekerde zorg, maar valt onder uw eigen risico. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 

De factuur die u van uw zorgverzekeraar ontvangt, kan zoals hierboven gezegd afwijken van wat u verwachtte. Om een specificatie te ontvangen van hetgeen Izore voor u heeft gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar kunt u een e-mail sturen naar pc@izore.nl of bellen met afdeling Planning en Control (via 058-2939495).

 

Waarom krijgt de patiënt niet zelf een rekening van Izore?

De diagnostiek bij Izore valt in het basispakket van de zorgverzekeringen. De afgesproken systematiek daarbij is dat Izore zijn rekeningen stuurt naar zorgverzekeraars. De zorgverzekeraars sturen rekeningen naar hun verzekerden voor onverzekerde zaken of zaken die (deels) binnen het eigen risico van een verzekerde vallen. Slechts bij uitzondering en onder strikte voorwaarden verricht Izore diagnostiek ten behoeve van niet-verzekerde zorg. In die gevallen stuurt Izore facturen naar de instelling of zorgverlener die de zorg verleent. In die gevallen stuurt de zorginstelling of zorgverlener mogelijk zelf rekeningen naar patiënten.

 

Hoe zijn de tarieven van Izore opgebouwd?

Op uw factuur kunt drie tariefsoorten aantreffen:  

 

  1. Onderzoektarieven: voor elk onderzoek dat Izore verricht bestaat een code met een tarief. Uit één materiaal kunnen verschillende onderzoeken worden verricht, dus kunnen per materiaal meerdere onderzoekcodes met bijbehorende tarieven zijn geregistreerd. In deze tarieven zijn verwerkt de kosten die wij binnen Izore maken voor bijvoorbeeld ons analytische personeel, voor kweekplaten, kleurstoffen, disposables en reactiemengsels voor analyseapparatuur, maar ook voor de zaken die wij moeten regelen om een goed geborgde kwaliteit te kunnen leveren. Ook de ondersteuning van onze medisch specialisten bij de diagnostiek en verdere medisch microbiologische advisering zijn in dit tarief inbegrepen.
  2. Ordertarieven: via doorgaans twee ordertarieven (basistarief plus toeslag voor decentrale inname) verrekenen wij de kosten die wij maken voor relatiebeheer, de administratieve verwerking van de aanvragen, verzendmaterialen, transport en pre-analytische activiteiten.

 

De tariefcodes voor medisch microbiologische onderzoeken beginnen met 07. Het ordertarief wordt maar één maal vermeld op de specificatie (één, maar meestal twee codes).

Deze website maakt gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. We plaatsen de overige cookies alleen als je toestemming geeft. Wil je dat niet, zet dan de schuifjes naar links. De overige cookies geven je een optimale gebruikservaring. Wil je weten hoe we met privacy omgaan? Zie ons privacy statement.
  • Essentieel