Organisatie Izore

Izore is gevestigd aan de Jelsumerstraat 6 te Leeuwarden. Hier bevindt zich het laboratorium. In het MCL in Leeuwarden, het Antonius Ziekenhuis in Sneek, Tjongerschans in Heerenveen en Nij Smellinghe in Drachten zijn Izore Service Desks.

 

Izore is sinds 1 juli 2017 bestuurlijk gefuseerd met Certe.

 

De Raad van Toezicht van Certe bestaat uit:

  • dr. M.A. Dutrée (voorzitter)
  • prof. dr. T. van der Molen
  • dr. R.J. Roorda MBA
  • F. Kuik
  • drs. ir. J.C. Lens

 De Raad van Bestuur van Certe bestaat uit:

  • drs. J.H.R. (Harjan) van Dam MSc

 

De dagelijkse leiding van Izore is in handen van J. (Jacob) Dijkstra. Hij neemt als directeur Izore zitting in de directie van Certe.

 

Er is een organogram van onze organisatie gemaakt.

Izore hanteert voor haar medewerkers de CAO-ziekenhuizen. Ten aanzien van de bestuurder handelt Izore binnen de kaders van de Zorgbrede Governancecode. Izore is een ANBI.

 

Izore is aangesloten bij het Remis+ netwerk, een multidisciplinair netwerk voor regionale antimicrobiële resistentieproblematiek.

 

In 2018 waardeerden aanvragers Izore met een 8,9!