Logo IzoreNieuwsbrief eerste lijn - oktober 2019
dinsdag 8 oktober 2019
Editie 24
line
In deze nieuwsbrief
line
Informatie op een presenteerblaadje

Dit is de nieuwsbrief van Izore, speciaal bedoeld voor u als medewerker van een huisartsenpraktijk of zorginstelling. Relevante onderwerpen en overzichten op het gebied van infectieziektenen- diagnostiek worden vanuit zowel laboratorium- als GGD-visie belicht.

 

Onze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar in digitale vorm. Krijgt u deze nieuwsbrief nog niet in uw e-mailbox, meldt u zich dan aan via relatiebeheer@izore.nl.

line
 Nieuws

Verzenden zonder blister

Met ingang van 15 september jl. werkt Izore, bij transport via onze chauffeur, niet langer met harde blisters als verpakkingsmateriaal voor afgenomen patiëntenmateriaal. Hierover hebben wij u begin september per brief geïnformeerd.

 

Voor u volstaat een dichtgeplakte safetybag als verzendverpakking. De inhoud van onze setjes is hierdoor gewijzigd: u krijgt safetybags met daarop een sticker met de letter van het setje. Hierin zit alleen absorptiemateriaal en het verzendmedium (dus geen harde blister meer). U kunt het buisje of potje met absorptiemateriaal in de safetybag doen (wel dichtplakken) en zo aan onze chauffeur meegeven.

line
Gewijzigd aanvraagformulier

Begin oktober komt er een nieuwe versie van het eerstelijns aanvraagformulier in omloop. Eerdere versies kunt u gerust opmaken.

 

Op het nieuwe aanvraagformulier dient u voortaan aan te geven of het om een WLZ-patiënt gaat of niet. Bij malaria-onderzoek is nu vermeld dat de patiënt zo spoedig mogelijk naar het ziekenhuislab moet om te prikken.

line
Nieuwe Izore Vragenlijst urineweginfectie

Zoals in augustus al in een extra nieuwsbrief aangegeven, heeft Izore een nieuwe Vragenlijst urineweginfectie ontwikkeld voor huisartspraktijken. In samenspraak met onze klankbordgroep voor doktersassistenten is het aantal vragen op de lijst verminderd en maken we meer gebruik van afbeeldingen. De nieuwe vragenlijst kunt u bestellen via het bestelformulier op onze website of downloaden via onze website.

 

NB: de ingevulde vragenlijst hebben we ontwikkeld zodat u antwoorden krijgt op specifieke vragen, de lijst hoeft niet meegestuurd te worden naar Izore.

line
Nieuwe lay-out FROBAZ-website

De website van het FROBAZ heeft per 3 oktober een nieuwe layout. De website heeft dezelfde kwaliteit die u van ons gewend bent; de items worden echter overzichtelijker weergegeven en er is een geheel nieuw kinderformularium toegevoegd.

 

De adviezen in het kinderformularium zijn samengesteld door de werkgroep antibioticabeleid voor kinderen, onderdeel van de Sectie Pediatrische Infectieziekten en Immunologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, in samenwerking met de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid. De landelijke adviezen zijn beoordeeld door Tina Faber, kinderarts-infectioloog in het MCL en aangepast aan de Friese situatie. Met de knop Volwassenen|Kinderen kunt u kiezen voor het volwassenen- of het kinderformularium.

line
Voortgang contractering VGZ

Onlangs informeerden wij u dat Certe weloverwogen niet heeft deelgenomen aan het offertetraject van VGZ inzake eerstelijnsdiagnostiek en trombosezorg 2020. Op basis hiervan hebben we veel steun voor ons standpunt en argumenten gekregen. Onze dank daarvoor.

 

De stand van zaken is op dit moment, dat wij samen met zorgverleners in onze regio (zoals het UMCG, regionale ziekenhuizen en huisartsvertegenwoordigers) een statement opstellen. Met dit gezamenlijk statement willen we VGZ laten weten dat we voor verdere regionalisering en integratie van de organisatie van de diagnostiek zijn, maar niet op de wijze waarop VGZ het nu heeft ingezet.

 

Wij blijven open staan voor een constructief gesprek met VGZ, waarbij wij de diagnostiek en zorg voor de inwoners in Noord-Nederland en voor zorgverleners zo goed en efficiënt mogelijk willen organiseren. We houden u van de voortgang op de hoogte.

 

line
Samenwerking met de Noordelijke GGD'en rond soa-diagnostiek

Certe/Izore en de drie noordelijke GGD’en hebben onlangs een meerjarige overeenkomst getekend voor de levering van soa-diagnostiek als onderdeel van Sense Noord-Nederland.

Sense Noord-Nederland ontwikkelt en organiseert samen met andere instellingen preventieactiviteiten op het gebied van seksuele gezondheid. Met deze samenwerking wordt onder andere de regionale ketenbeheersing van de openbare gezondheidszorg geborgd en werken we continu aan kwaliteitsverbetering.

line
COLAB

COLAB is het digitale systeem voor het aanvragen van medische diagnostiek. COLAB is de naam van de voor Noord-Nederland ingerichte applicatie Lab Online van Topicus. Het is een initiatief van Certe, Izore en HAL Friesland in samenwerking met Stichting GERRIT.

Afgelopen voorjaar startte een pilot in Friesland. Een achttal praktijken uit de regio Heerenveen en Leeuwarden gingen aan de slag met digitaal aanvragen. Uit de pilot kwamen een aantal verbeterpunten naar voren die vervolgens aangepakt zijn. Eind juni zijn alle huisartspraktijken in het verzorgingsgebied van HAL Friesland uitgenodigd om zich aan te melden voor het met ingang van 1 september digitaal aanvragen van klinisch chemische diagnostiek. Op dit moment vragen 16 praktijken digitaal aan en worden 12 praktijken de komende weken aangesloten. We hopen aan het einde van het jaar rond de 45 praktijken te hebben aangesloten.

In de regio Groningen/Drenthe is er begin juli een pilot gestart met een huisartsenpraktijk in Scheemda. Op 10 september is er een tweede pilotpraktijk aangesloten. De bedoeling is de komende weken nog 7 praktijken aan te sluiten.

Bovenstaande is een eerste stap in de uitwerking van een interactieve omgeving met meer functionaliteiten, zoals aanvraagondersteuning, etc. Eerstvolgende stap is de mogelijkheid tot het aanvragen van medisch microbiologische diagnostiek; hieraan wordt op dit moment hard gewerkt.


Wilt u ook digitaal aanvragen of heeft u vragen? Neem dan contact op met Harriёt Wijnstra, relatiebeheerder HAL Friesland, via harriet.wijnstra@hal-friesland.nl of kijk op www.colabonline.nl.

line
 Scholing

Huisartsensymposium

Certe, Izore en HAL Friesland organiseren samen een symposium voor huisartsen in Noord-Nederland. Door onze krachten te bundelen, hebben we een prachtig programma kunnen opstellen. Dit programma bieden we aan op 14 november in Assen en op 28 november in Leeuwarden.

Graag praten wij u bij over onze visie op de rol van de diagnostiek in de zorgketen, nu en in de toekomst. Ook nemen wij u mee in ontwikkelingen met betrekking tot vaccinaties. Beide onderwerpen komen zowel in Assen als in Leeuwarden plenair aan de orde.

Komt u naar het symposium in Assen, dan kunt u vervolgens twee praktijkgerichte workshops kiezen. Komt u naar het symposium in Leeuwarden, dan kunt u één workshop kiezen en krijgt u een rondleiding over het vernieuwde klinisch chemische laboratorium.

 

Onze uitnodiging valt de komende week bij u op de mat!

line
DTO's

Een DTO is een geaccrediteerde avond voor huisarten waar een onderwerp over infectieziektendiagnostiek behandeld wordt door, in principe, de arts-microbioloog verbonden aan uw regio. In sommige gevallen echter kiezen wij voor een specialist t.a.v. het onderwerp.

Het te behandelen onderwerp is vooraf bespreekbaar.

 

Op dit moment hebben wij presentaties klaar liggen over huidaandoeningen, luchtweginfecties, antibiotica in de huisartsenpraktijk, herpes, borrelia en SOA. Onze arts-microbioloog neemt altijd de meest actuele spiegelinformatie van uw praktijk / HaGro mee naar de bijeenkomst.

 

Voor meer informatie (zie ook onze website) of het maken van een afspraak voor een DTO kunt u contact opnemen met het team relatiebeheer via relatiebeheer@izore.nl.

line
Informatiebijeenkomsten verzorgenden

Voor verzorgenden met functieprofielen IG, PB, EVV en HZW organiseert Izore informatiebijeenkomsten. Zaken die aan de orde komen zijn: welke informatie is belangrijk voor het laboratorium om de juiste diagnose te stellen, hoe/waar moet een urinekweek bewaard worden tot transport naar het laboratorium, etc. Er zijn verschillende data en verschillende locaties waar u deze bijeenkomst bij kunt wonen. Zie onze website voor meer informatie.

line
Rondleidingen

Altijd al eens een kijkje in de keuken van Izore willen nemen? Dat kan middels de rondleidingen die wij een paar keer per jaar organiseren. Voor 2020 hebben we 2 data gepland: dinsdag 17 maart en dinsdag 19 mei. Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden vindt u op onze website.

line
 Nieuws van GGD Fryslân

Barometer meldingsplichtige infectieziekten

Bij GGD Fryslân worden alle meldingsplichtige infectieziekten uit de provincie gemeld. Middels deze barometer kunnen wij u de trends in de provincie Fryslân laten zien... (website GGD)

line
 Uitgelicht

Uwi-project Izore

Ook in de nieuwe NHG-standaard urineweginfecties, waaraan op dit moment de laatste hand gelegd wordt, zal blijken dat het niet gemakkelijk is om uitspraken te doen over hoe uwi’s te behandelen wanneer onduidelijk is waardoor de uwi wordt veroorzaakt. Izore weet, net als collega-laboratoria, niets over de verwekkers van de eerste urineweginfectie waar antibiotica voor voorgeschreven wordt. Dat klopt ook wel; in de standaard staat dat de eerste uwi blind behandeld kan worden. Izore wil daar op eigen kosten verandering in aanbrengen.

Izore zal een aantal huisartspraktijken benaderen met de vraag mee te doen met een project waarin deze eerste urines wel ingestuurd worden. Deze urines wordt gekweekt en bepaald. Ook wordt gekeken voor welke antibiotica deze uropathogenen gevoelig zijn. De bedoeling is dit vervolgens ieder jaar bij de 500 eerste uwi’s te gaan doen. Op deze manier krijgen wij (en onze aanvragers ook) een overzicht van de verwekkers van deze uwi en de primaire (on)gevoeligheid van deze uropathogenen. 

Arts-microbioloog Daphne Scoop zal dit project bij Izore gaan trekken. Het project is aan de WMO-commissie van het MCL voorgelegd en akkoord bevonden.

line
Bacteriële vaginose. Weer een klein stapje vooruit

Sinds april 2018 voert Izore, na een uitgebreide pilot te hebben gedaan, bij de aanvraag Fluor door bacteriële vaginose andere diagnostiek uit. Diagnostiek die de verschuiving in de vaginale flora detecteert.

Zoals u gezien zult hebben krijgt u in ongeveer 15-20% van de analyses de uitslag NBBV (wel verandering van de bacteriële flora, maar Niet Bewijzend voor Bacteriële Vaginose) terug. Nadere analyse van de materialen laat zien dat er nog veel meer over de NBBV is te zeggen. Een van de zaken die duidelijk opvalt is dat in een groot aantal van deze NBBV-materialen S.aureus en hemolytische streptokokken gevonden wordt. Graag uw aandacht hiervoor in geval van NBBV op de uitslag.


Vaginawandontsteking door hemolytische streptokokken kenmerkt zich vaak met flinke zwelling van de vaginawand en gemakkelijk bloeden bij aanraken. Bij stafylokokken is het vooral 'pus' dat gevonden wordt. Wij kunnen ons voorstellen dat u deze NBBV specifieker wilt duiden. U kunt in dat geval het onderzoek herhalen; vraagt u dan een fluorkweek aan. Geef op het aanvraagformulier duidelijk aan dat het om duiding van NBBV gaat.

line
Nieuwe arts-microbioloog

Per 1 maart is Nicolien Hanemaaijer bij Izore in dienst als arts-microbioloog. Nicolien heeft als aandachtsgebied Bacteriologie en Mycologie en is vaste consulent voor MCL.

 

Per 2 september is Loredana Pirii in dienst als arts-microbioloog. Loredana heeft als aandachtsgebied Bacteriologie en is vaste consulent voor MCL.

line
Wist u dat?

... wij Jochen Cals, hoogleraar Effectieve diagnostiek in de huisartsgeneeskunde aan de universiteit van Maastricht, volgen? Op de website van Huisarts & Wetenschap is een interessant artikel over hem te lezen.

line

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kun u deze sturen naar relatiebeheer@izore.nl.

line
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief.