Logo IzoreNieuwsbrief eerste lijn - maart 2021
dinsdag 9 maart 2021
Editie 30
line
In deze nieuwsbrief
line
Informatie op een presenteerblaadje

Dit is de nieuwsbrief van Izore, speciaal bedoeld voor u als medewerker van een huisartsenpraktijk of zorginstelling. Onze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar in digitale vorm. Krijgt u deze nieuwsbrief nog niet in uw e-mailbox, meldt u zich dan aan via relatiebeheer@izore.nl.

line
 COVID-19

Voorbereiding Certe en Izore op derde golf SARS-CoV-2

Samen met u bereiden wij ons als medisch microbiologische laboratoria voor op de derde Covidgolf. Wij zetten al onze kennis en ervaring in om u hierbij optimaal te ondersteunen. Hiertoe kiezen wij consistent voor de focus op zorg en het testen van zorgpersoneel in Noord-Nederland. Dit doen wij met laboratoriumtesten, advies en epidemiologische rapportages, die we dankzij de intensieve samenwerking met GGD en UMCG maken.

Hoe bereiden Certe en Izore zich voor op de verwachte sterke toename van Covidpatiënten?
We werken voor zeer veel zorginstellingen in het noorden, waardoor we de ontwikkeling van Covid op de voet kunnen volgen. Onze artsen-microbioloog kunnen daardoor snel en gericht actie ondernemen. Dankzij onze data en onze intensieve regionale samenwerking weten wij snel waar brandhaarden ontstaan. Wij hebben ook uw hulp hierbij nodig en waarderen het zeer als u ons ook actief attendeert op relevante ontwikkelingen. Alleen zo kunnen wij u snel van uitslagen en bijbehorend advies voorzien.


lees meer
line
Wist u dat...

Er een duidelijk verband te zien is tussen COVID-19 en de aantallen gevonden chlamydia-gevallen?

Wanneer we het aantal positieve coronatesten vergelijken met het aantal positieve chlamydia-testen kunnen we constateren dat als de golf niet zo hoog is, het aantal chlamydia-positieven samen met het aantal positieve corona’s oploopt. Dat is conform verwachting en geldt voor bijna alle testen. Als we echter bovenin de golf zitten (‘hoog plateau’), zien we minder chlamydia-positieven, naarmate er meer coronatesten positief zijn. Dat betekent dat er minder chlamydia gevonden wordt (m.a.w. voorkomt) wanneer iedereen thuis moet blijven. Tenzij er natuurlijk minder chlamydia-testen gedaan worden in de piek van de epidemie, dan kun je dat niet stellen. Uit de grafiek met de aantallen blijkt we dat helemaal niet minder kijken, ze gaan in elke fase van de epidemie hand in hand.

 

Conclusie: wanneer we middenin de epidemie zitten en/of in de piek van een golf zitten, komt er minder chlamydia voor. Als de golf afneemt en er is minder corona, wordt dat weer ingehaald!

 

Kijk ook eens bij de regionale infectieziektensignalering op onze website: ook daar is een duidelijke invloed van de coronapandemie te zien op wat wij vinden in het laboratorium.

line
 Vakgroep

Therapieduur Helicobacter pylori verlengd

Op basis van recent verschenen consensus richtlijn is het advies voor de therapieduur bij helicobacter pylori verlengd van 7 naar 14 dagen.

De meest recente versie van het advies is te vinden via de website van het FROBAZ.

line
Nieuwe arts-microbioloog

U heeft hem de afgelopen weken misschien al telefonisch gesproken: Teysir Halaby, onze nieuwe arts-microbioloog. Teysir heeft de eerste lijn en SOA-diagnostiek als aandachtsgebied en is daarnaast vaste consulent voor Antonius Ziekenhuis Sneek.

line
 Relatiebeheer

Spiegelinformatie

De afgelopen week hebben wij u spiegelinformatie medisch microbiologische diagnostiek over uw eigen praktijk in relatie tot uw HAGRO, tot uw ‘ziekenhuisregio’ en tot ons totale verzorgingsgebied (Friesland plus Noordoostpolder) gestuurd. Wij hebben hierbij net als vorige jaren gekeken naar de drie grootste monsterstromen: diagnostiek in het kader van SOA, gastro-enteritis en urineweginfecties. Heeft u vragen n.a.v. de spiegelinformatie van specifiek uw praktijk? Neem in dat geval gerust contact op met de relatiebeheerder in uw regio.

Heeft uw HaGro behoefte aan een DTO, kijkt u dan eens op onze website voor meer informatie en mogelijke onderwerpen.

line
Team Relatiebeheer

Het relatiebeheerteam van Izore is sinds 1 januari uitgebreid met Harriët Wijnstra. Harriët werkte voorheen voor HAL Friesland en zal in eerste instantie ondersteuning bieden op het gebied van klinich chemische aanvragen aan huisartsenpraktijken in de regio Drachten.

line
 Nieuws van GGD Fryslân

Vaccinatie op maat

Mensen die naar aanleiding van situaties in hun omgeving of publiciteit vragen naar vaccinaties buiten de landelijke vaccinatiecampagnes, bijvoorbeeld tegen gordelroos, waterpokken, pneumokokken of hepatitis B, kunnen zich melden bij de reizigersafdeling van GGD Fryslân. Lees meer op de website van GGD Fryslân...

line
Afnemen van een test op SARS-CoV-2 door de huisarts bij een spoedindicatie

Thuisbemonstering door de GGD wordt getriageerd aan de hand van onderstaande criteria. Het streven is een gehonoreerde aanvraag zo spoedig mogelijk uit te voeren, maar het afnemen van de test kan niet altijd op dezelfde dag als de aanvraag plaatsvinden. Als er een spoedindicatie is verzoekt de GGD de huisarts zelf de patiënt zelf te bemonsteren. Voordeel is dan ook dat u zelf het testresultaat ontvangt. Lees meer op de website van GGD Fryslân...

line
Barometer meldingsplichtige infectieziekten in de provincie Fryslân

Bij GGD Fryslân worden alle meldingsplichtige infectieziekten uit de provincie gemeld. Lees meer...

line
 Verhaal van een analist

Verrotte lekker...

Soms geef ik les bij Van Hall Larenstein. Meestal interessante onderwerpen, antibiotica bijvoorbeeld, daar is zoveel spectaculairs over te vertellen! Ook onderwerpen in de categorie ‘microbiologie voor beginners’ zijn fantastisch en aansprekend. Tot het moment dat de fysiologie aan bod komt. De stofwisseling van bacteriën en allerlei acties die daarbij horen. Met als klap op de vuurpijl: de dia met de citroenzuurcyclus! Als die dia op het scherm verschijnt, dan begint het kreunen, tandenknarsen en het diepe zuchten. Dat is snel weer voorbij als ik vertel dat deze info niet allemaal geleerd hoeft te worden. Dat is natuurlijk de truc om een beetje populair te blijven: dia’s met moeilijke info laten zien en vervolgens zeggen: ‘maar dit hoeven jullie niet te leren...’ Zo werkt het.


lees meer
line
 Overig

Nieuwe UriSwabs

Met ingang van 23 november heeft Izore nieuwe UriSwabs in gebruik genomen. Deze zijn kleiner en bevatten 2 in plaats van 3 sponsjes.

Het lijkt erop dat de oude (grotere) UriSwabs weer geproduceerd en dus aan ons geleverd kunnen worden. Het kan dus in de praktijk zo zijn dat u binnenkort deze grote UriSwabs weer van ons geleverd krijgt.

line

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kun u deze sturen naar relatiebeheer@izore.nl.

line