Logo IzoreNieuwsbrief eerste lijn - december 2020
vrijdag 11 december 2020
Editie 29
line
In deze nieuwsbrief
line
Informatie op een presenteerblaadje

Dit is de nieuwsbrief van Izore, speciaal bedoeld voor u als medewerker van een huisartsenpraktijk of zorginstelling. Relevante onderwerpen en overzichten op het gebied van infectieziektenendiagnostiek worden vanuit laboratoriumvisie belicht.

 

Onze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar in digitale vorm. Krijgt u deze nieuwsbrief nog niet in uw e-mailbox, meldt u zich dan aan via relatiebeheer@izore.nl.

line
 COVID-19

Uitslagen PCR-diagnostiek

De meeste uitslagen van COVID-19 PCR-diagnostiek zijn binnen 36 uur bekend. Deze worden direct, nadat ze geautoriseerd zijn, door de arts-microbioloog via de gebruikelijke wijze verstuurd. Is het langer dan 48 uur geleden dat het materiaal bij Izore is aangekomen en  is er nog geen uitslag, dan kunt u bellen met Izore (058-2939495).

 

De dienstdoende arts-microbioloog is vanzelfsprekend bereikbaar voor intercollegiaal overleg, maar niet voor het opvragen van uitslagen.

line
Nasofarynxsetjes met rode dop

M.i.v. maandag 19 oktober levert Izore nasofarynxsetjes uit met daarin, naast de huidige swab, buisjes met een rode dop.

Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen deze buisjes met rode dop alleen te gebruiken voor diagnostiek op COVID-19 en respiratoire virussen. In de buisjes met rode dop zit namelijk een vloeistof met antibiotica waarin bacteriën niet kunnen overleven.

Voor de andere onderzoeken kunt u gebruik maken van de afnamematerialen zoals u gewend bent.

 

Vragen? Neem contact op met onze relatiebeheerders!

line
Diagnostiek tijdens de feestdagen

Izore werkt tijdens de kerstdagen en nieuwjaarsdag als in de weekenden. Ook deze dagen vindt er COVID-diagnostiek plaats.

line
Corona-trends Noord Nederland

Sinds begin november presenteren wij ons overzicht voor de eerste lijn 'Corona-trends Noord Nederland' via onze website. Graag delen wij de link naar dit overzicht nog een keer met u.

line
SARS-CoV-2 antigeentesten

Eind oktober hield Afke Brandenburg, arts-microbioloog bij Izore, een presentatie over antigeentesten. Graag attenderen wij u nog een keer op deze presentatie. Deze kan u helpen een keuze te maken om deze testen al dan niet in te zetten binnen uw praktijk of instelling. Lees meer...

line
Minder kinkhoest en influenza

De afgelopen maanden wordt er minder kinkhoest en influenza door Izore gevonden. Dit heeft te maken met de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus. Wij adviseren u toch alert te blijven op symptomen van beide luchtweginfecties.

line
 Relatiebeheer

Digitaal aanvragen MMB

Klinisch chemische diagnostiek kunt u bij HAL Friesland digitaal aanvragen. Maakt u hier nog geen gebruik van en wilt u dat wij dit voor uw praktijk inregelen? Neem dan contact op met Harriët Wijnstra, relatiebeheerder, via harriet.wijnstra@hal-friesland.nl

 

In het voorjaar van 2021 starten we met het aanbieden van digitaal aanvragen van medisch microbiologische diagnostiek. Wanneer dit zover is, brengen wij u op de hoogte.

line
Scholing

Helaas hebben wij alle scholing en rondleidingen tot in ieder geval 1 januari moeten annuleren.

Voor het voorjaar van 2021 hebben wij wel nieuwe data voor rondleidingen vastgelegd; medewerkers van huisartsenpraktijken en zorginstellingen kunnen zich hiervoor via de website inschrijven.

 

DTO's zijn wèl mogelijk (op dit moment vaak digitaal). Voor meer informatie of het maken van een afspraak (minimaal zes weken voor de gewenste datum) neemt u contact op met het team relatiebeheer via relatiebeheer@izore.nl.

line
 Nieuws van GGD Fryslân

Grootschalige (snel)testlocatie GGD Fryslân in WTC Expo Leeuwarden

GGD Fryslân neemt op dinsdag 15 december een nieuwe testlocatie in Leeuwarden in gebruik. Deze zogeheten L-testlocatie komt in het WTC Expo. Stapsgewijs kunnen zich hier uiteindelijk rond de 1700 mensen per dag op het coronavirus laten testen, voornamelijk via de snelle antigeentest. Lees meer...

line
Volledig invullen aanvraagformulier

Het team Infectieziektebestrijding van GGD Fryslân verzoekt huisartsen vriendelijk om, als zij zelf patiënten (ook in instellingen) bemonsteren voor SARS-CoV-2 PCR, het laboratoriumformulier volledig in te vullen. Lees meer...

line
Scabiës

Op dit moment is er sprake van een uitbraak van scabiës in een aantal studentenhuizen in Leeuwarden. Wij willen u vragen om, indien er zich een student meldt met jeukklachten, hier alert op te zijn. Graag voor start van de behandeling van de student contact opnemen met GGD Fryslân via 088 22 99 222 (vragen naar Infectieziektebestrijding), zodat er een gecoördineerde behandeling binnen het betreffende studentenhuis plaats kan vinden.

line
Barometer meldingsplichtige infectieziekten in de provincie Fryslân

Bij GGD Fryslân worden alle meldingsplichtige infectieziekten uit de provincie gemeld. Lees meer...

line
 Overig

Nieuwe UriSwabs

Met ingang van 23 november heeft Izore nieuwe UriSwabs in gebruik genomen. Deze zijn kleiner en bevatten 2 in plaats van 3 sponsjes.

De gebruiksaanwijzing is niet veranderd. U kunt de oude UriSwabs gewoon opmaken.

line
Assistent(e) gezocht (herhaling)

Voor onze klankbordgroep van assistenten zoeken we een nieuw lid die werkzaam is in de regio Zuidwest Friesland of de Noordoostpolder. Heb jij tijd en zin om Izore (en HAL Friesland) te adviseren in haar ondersteuning in de breedste zin van het woord aan de huisartsenpraktijk? Meld je dan aan via relatiebeheer@izore.nl.

line

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kun u deze sturen naar relatiebeheer@izore.nl.

line