Logo IzoreNieuwsbrief eerste lijn - maart 2020
vrijdag 26 juni 2020
Editie 26
line
In deze nieuwsbrief
line
Informatie op een presenteerblaadje

Dit is de nieuwsbrief van Izore, speciaal bedoeld voor u als medewerker van een huisartsenpraktijk of zorginstelling. Relevante onderwerpen en overzichten op het gebied van infectieziektenen- diagnostiek worden vanuit zowel laboratorium- als GGD-visie belicht.

 

Onze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar in digitale vorm. Krijgt u deze nieuwsbrief nog niet in uw e-mailbox, meldt u zich dan aan via relatiebeheer@izore.nl.

line
 Nieuws

Coronavirus (COVID- 19)

Op dit moment zijn er bij de moleculaire diagnostiek van Izore twee actuele ontwikkelingen die we u graag willen melden. De diagnostiek van het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2 dat COVID-19 veroorzaakt) vraagt extra inspanning van het lab. Daarnaast ontstaat er in de komende weken naar het nu lijkt landelijk en ook bij ons schaarste aan sommige materialen die nodig zijn voor deze diagnostiek. Om daarop te anticiperen moeten we zuinig omspringen met zowel de beschikbare middelen en apparatuur als de capaciteit van mensen.

Wat betekent dit voor u?

Dit betekent dat sommige vormen van diagnostiek bijv. fecesdiagnostiek) langer kunnen duren dan u van ons gewend bent en u daarvan dus mogelijk later dan anders een uitslag krijgt. Niet-moleculaire diagnostiek (bacteriële kweken, testen op Clostridium, HIV-testen etc.) gaat normaal door.

 

Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Heeft u vragen dan kunt u altijd contact opnemen met uw relatiebeheerder of de dienstdoende arts-microbioloog.

line
Nieuwe uwi-vragenlijst

Zowel de Vragenlijst urineweginfecties voor huisartspraktijken als de Vragenlijst urineweginfecties voor zorginstellingen is vernieuwd. U vindt deze nieuwe vragenlijsten op onze website. De vragenlijst voor huisartspraktijken is ook in gedrukte vorm via ons bestelformulier op de website te bestellen.

line
EUWI-studie

Binnenkort verschijnt de herziene NHG-Standaard Urineweginfecties. In die standaard wordt een advies gegeven hoe u kinderen, zwangere vrouwen, niet zwangere vrouwen en mannen moet behandelen. In de standaard staat nadrukkelijk dat bij dit advies vooral uitgegaan wordt van het feit dat E. coli het leeuwendeel van de urineweginfecties veroorzaakt en dat deze gevoelig is voor nitrofurantoïne en trimetoprim en dat u uw patiënt daarom bij een eerste urineweginfectie blind kunt behandelen.

Naar ons weten is tot nu toe door niemand onderzocht wat de verwekker is van de eerste urineweginfectie die wel behandeling behoeft en waar deze gevoelig voor is. Izore zou hier graag meer inzicht in willen krijgen, maar krijgt dit materiaal vaak niet ingestuurd. Wij hebben daarom een aantal huisartspraktijken verdeeld over ons verzorgingsgebied gevraagd mee te werken met het opzetten van UWI-peilstations. Doel is van 500 personen waar de huisarts voor de eerste keer in het leven van die patiënt antibiotica wil starten ter behandeling van een UWI de bacterie kennen die deze UWI veroorzaakt.

 

Het onderzoek is ondertussen gestart bij een tiental huisartspraktijken. Zodra de uitkomsten van ons onderzoek bekend zijn, zullen wij u daarover informeren.

line
Aanspreekpunten per regio

Een aantal van onze artsen-microbioloog is vaste consulent voor huisartsen in een specifieke regio. De indeling is gekoppeld aan het adherentiegebied van het ziekenhuis in de betreffende regio en ziet er als volgt uit:

  • MCL: Loredana Pirii, Aziz Al Moujahid, Pepijn Huizinga en Jan van Zeijl
  • Nij Smellinghe: Afke Brandenburg
  • Antonius Ziekenhuis Sneek: Daphne Scoop
  • Tjongerschans: Karola Waar
line
FROBAZ / mobiel vademecum

Het blijkt dat een flink aantal huisartsen het digitale antibioticaboekje van het FROBAZ nog niet goed weet te vinden.

Op de website van Izore staat een directe link naar de website van FROBAZ.

Het FROBAZ is ook mobiel goed te bereiken. Gebruik in dit geval m.izore.nl in de browser op uw telefoon en u komt terecht in ons vademecum, geschikt gemaakt voor mobiel gebruik. Op de homepage staat een directe link naar het FROBAZ.

line
Windowfase HIV

M.i.v. 1 februari 2020 houden wij een windowfase van 6 weken aan voor HIV.

Eerder was dit 4 weken.

 

De LCI-richtlijn geeft 2-6 weken aan (gemiddeld 19 dagen met een 4e generatie HIV-test).
Recente gegevens laten zien dat de berekende kans op een fout negatieve uitslag 8% is bij 28 dagen en 1% bij 42 dagen. Izore adviseert u o.b.v. deze gegevens uw patiënt daarom niet eerder dan 6 weken na besmetting op HIV te laten testen.

 

Wij zullen al onze communicatie-uitingen zoals instructies, triagelijsten, website, etc. aanpassen.

line
 Scholing

Workshop SOA 3.0

Op donderdagavond 14 mei is er een bijscholing SOA 3.0 voor praktijkassistenten.

Dit is een herhaling van de bijscholing die in 2018 en 2019 is gegeven.

 

Meer informatie en een aanmeldmogelijkheid vindt u op onze website.

line
Rondleiding

Er zijn weer nieuwe data bekend voor de rondleidingen op ons laboratorium: dinsdagavond 15 september en dinsdagavond 20 oktober. Wil je je aanmelden voor deze rondleiding? Dat kan via onze website.

line
 Nieuws van GGD Fryslân

Barometer meldingsplichtige infectieziekten

Bij GGD Fryslân worden alle meldingsplichtige infectieziekten uit de provincie gemeld. Middels deze barometer willen wij u de trends... (zie website GGD)

 

line
Wist u dat?

... arts-microbioloog Jan Weel tijdelijk (i.v.m. zwangerschapsverlof van Nicolien Hanemaaijer) weer bij Izore aan het werk is?

line

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kun u deze sturen naar relatiebeheer@izore.nl.

line
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief.