Logo IzoreNieuwsbrief eerste lijn - mei 2019
vrijdag 31 mei 2019
Editie 23
line
In deze nieuwsbrief
line
Informatie op een presenteerblaadje

Dit is de nieuwsbrief van Izore, speciaal bedoeld voor u als medewerker van een huisartsenpraktijk of zorginstelling. Relevante onderwerpen en overzichten op het gebied van infectieziektenen- diagnostiek worden vanuit zowel laboratorium- als GGD-visie belicht.

 

Onze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar in digitale vorm. Krijgt u deze nieuwsbrief nog niet in uw e-mailbox, meldt u zich dan aan via relatiebeheer@izore.nl.

line
 Nieuws

eSwab

Met ingang van 1 mei jl. werkt Izore met twee nieuwe verzendmedia: de eSwab roze en de eSwab blauw. De eSwab roze vervangt het ITM-wit en de eSwab blauw vervangt het ITM-blauw.

De eSwab roze bevat 2ml transportvloeistof (het ITM-wit heeft 1 ml) waardoor ons laboratorium meer materiaal heeft om mee te werken. Om u over een korte periode niet nog een keer te belasten met nog een nieuw transportmedium is gekozen de introductie van de eSwab blauw tegelijkertijd te doen. De eSwab blauw vervangt het ITM-blauw (dunne swab). Er is geen verschil in het gebruik van beide swabs.

Over deze wijziging bent u per brief en digitale nieuwsbrief geïnformeerd.

line
Invasieve Groep A streptokokken infecties

Hoewel gebaseerd op kleine aantallen, zien wij dit voorjaar in Friesland nu al meer ernstige iGAS (Streptokokken Toxisch Shock Syndroom en Fasciïtis Necroticans) infecties dan in heel 2017 of 2018. Wij vinden dit een zodanige verandering ten opzichte van wat we gewend zijn dat u hiervan onlangs middels een gezamenlijk bericht van Izore en GGD Fryslân op de hoogte bent gebracht.

 

Deze informatie heeft geen gevolgen voor eventueel te voeren beleid. Het is voldoende te weten dat dit dramatisch verlopende ziektebeeld bestaat en wij verzoeken u het met extra aandacht te betrekken in uw DD.

Tevens willen we benadrukken dat Groep-A Streptokokken altijd gevoelig zijn voor penicillines zoals feneticilline (Broxil), amoxicilline en Penicilline G.

 

Heeft u vragen m.b.t. dit specifieke onderwerp, dan kunt u contact opnemen met GGD Fryslân via 088 - 229 92 24 of de vakgroep van Izore via 058 - 293 94 95.

Meer informatie: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/groep-streptokokkeninfectie

 

line
Huisartsensymposium

Izore organiseert dit jaar een huisartsensymposium in samenwerking met HAL Friesland en Certe. In een gevarieerd geaccrediteerd programma, nemen we u mee in uiteenlopende, actuele onderwerpen. Onderdeel van het programma dit jaar is een rondleiding over het nieuwe klinisch chemische laboratorium in MCL. Verder komen onderwerpen als vaccinaties en epidemiologie, delier, antibiotica en farmacogenetica aan de orde.

 

De datum van het symposium is vastgesteld op 28 november.
Meer informatie volgt. Zet deze datum vast in uw agenda!

line
Telefoonnummer DWF

Wij kregen via Dokterswacht Friesland te horen dat er per 1 april gestart is met een speciaal telefoonnummer voor intercollegiaal overleg tijdens avond, nacht- en weekenduren.

Wij zijn hier zeer verheugd over! Wij zullen het nummer voor urgent overleg over patiënten en het doorgeven van laboratoriumuitslagen gebruiken. Houdt hier rekening mee tijdens uw dienst!

line
 Team relatiebeheer

Infectieziektensignalering

De infectieziektensignalering op onze website is aangepast. Een overzicht van respiratoire virussen is toegevoegd. Verder maken wij geen onderscheid meer tussen zomer- en wintermaanden en zal over alle genoemde bacteriën, virussen en SOA's het hele jaar door worden gerapporteerd.

 

line
Gevoeligheidsbepaling

Gevoeligheid wordt in uitslagen altijd weergegeven door de letters S, I en R. In het antibiogram is sinds 4 april soms ook een liggend streepje te zien.

 

Eerder bleek in sommige HISsen de geteste antibiotica niet netjes onder de juiste kolom te staan als op meerdere bacteriën een gevoeligheidsbepaling was uitgevoerd. Dit is opgelost door een liggend streepje neer te zetten bij de middelen die niet getest zijn voor de betreffende bacterie. Klik hier voor voorbeeld van een uitslag in een HIS.

 

line
Rondleiding

Izore organiseert rondleidingen voor medewerkers in de zorg: een tour langs de verschillende afdelingen op ons laboratorium in Leeuwarden. De eerstvolgende rondleiding staat gepland voor donderdagavond 7 november a.s. Mocht je hier belangstelling voor hebben, wacht dan niet te lang met aanmelden want de ervaring leert dat de data snel vollopen. Meer informatie en mogelijkheid tot aanmelden vind je op onze website.

line
Informatiebijeenkomsten

Voor verzorgenden met functieprofielen IG, PB, EVV en HZW organiseert Izore informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten vertellen we bijvoorbeeld waarop gelet moet worden bij het afnemen van een urinekweek. En ook waarom het vermelden van klinische gegevens van een bewoner zo belangrijk is. Data en meer informatie kun je vinden op onze websiteHier kun je je ook aanmelden.

line
 Nieuws van GGD Fryslân

Mazelen

In Nederland en in een aantal landen in de wereld is een verheffing van het aantal mensen met het mazelen. Hierdoor is er een verhoogde kans dat een patiënt met mazelen zich presenteert op het spreekuur en dat gezondheidswerkers besmet raken... (website GGD)

line
Behandeling scabies

Scabiës komt regelmatig voor onder de Friese bevolking. Ter ondersteuning van de uitvoering van de behandeling, attenderen wij op de folders ‘Scabiës behandeling met zalf/tabletten’... (website GGD

line
Barometer meldingsplichtige infectieziekten

Bij GGD Fryslân worden alle meldingsplichtige infectieziekten uit de provincie gemeld. Middels deze barometer willen wij de trends in de provincie Fryslân laten zien... (website GGD)

line
 Uitgelicht

Malaria

Malaria-onderzoek is altijd een cito-onderzoek. Voor de voortgang van het onderzoek is het belangrijk om de patiënt op dit aspect te wijzen zodat de patiënt zo snel als mogelijk naar de prikpoli van het ziekenhuis gaat voor afname van bloed voor de malariasneltest en preparaten. Een goede voortgang in de logistiek kan er voor zorgen dat er meestal nog dezelfde dag een terugkoppeling van de resultaten van dit belangrijke onderzoek plaatsvindt.

line
Vroege kinkhoestdiagnostiek

Vroege kinkhoestdiagnostiek is van belang bij de aanwezigheid van risico-groepen in de omgeving van de patiënt:

  • Voor een betrouwbare uitslag is een juiste afnametechniek van nasofarynx-materiaal belangrijk.
  • Vermeld in ieder geval de eerste ziektedag (begin hoestklachten) op het aanvraagformulier.
  • Neem contact op met de GGD bij (een vermoeden van) kinkhoest, waarbij er kinderen <1 jaar of zwangeren (>34 weken) in de directe omgeving zijn.

Met name wanneer er baby’s of zwangeren (>34 weken) in de directe omgeving zijn, is vroege diagnostiek (middels PCR) van belang. Bij vroege vaststelling van kinkhoest kunnen voor hen beschermende maatregelen nog zinvol zijn (antibioticaprofylaxe, vaccinatie, informeren van de omgeving).

 

In de vroege fase van kinkhoest (ziekteduur <3 weken) heeft een PCR op nasofarynx-materiaal een hoge sensitiviteit. Hierbij is een juiste afnametechniek belangrijk. Na 3 weken ziekteduur neemt de gevoeligheid snel af, waardoor een negatieve PCR-uitslag minder betrouwbaar wordt. Bij een ziekteduur langer dan 3 weken is daarom serologisch onderzoek aangewezen.

 

De afnametechniek voor een nasofarynxkweek wordt uitgelegd op de website van Izore, met een link naar een instructiefilmpje. Meer informatie: LCI-richtlijn kinkhoest, Izore: Diagnostiek bij kinkhoest.

line
Bacteriële vaginose

Sinds het uitkomen van de nieuwe NHG-richtlijn Bacteriële Vaginose (2017) wordt Bacteriële vaginose-diagnostiek anders uitgevoerd. Van een groep van bacteriën (Gardenerella vaginalis, Atopobium vainae, Lactobacillus iners) wordt bepaald of zij veel, weinig of niet aanwezig zijn. Een recent gesprek met de ontwerper van de test die Izore gebruikt maakte duidelijk dat wij nog beter kunnen terugkoppelen. Dit betekent dat de uitslag van de test binnenkort uitgebreider zal zijn.

 

Bovenstaande heeft gevolgen voor de therapie die gekozen wordt. Atopobium is niet gevoelig voor metronidazol maar wel voor clindamycine. Gardnerella is vooral gevoelig voor metronidazol. Fluor waar geen Gardnerella maar wel Atopobium en geen of weinig Lactobacillus Iners gevonden wordt, moet met clindamycine behandeld worden.

line
 Casus

Endocarditis of toch niet?

Met enige regelmaat ziet de huisarts iemand op haar of zijn spreekuur waarbij tijdens het gesprek steeds sterker het gevoel ontstaat: ik weet niet helemaal zeker, maar kloppen doet het niet.

 

Recent werd er zo’n iemand naar de SEH van een Fries ziekenhuis gestuurd. Op de SEH wordt een cardioloog erbij gevraagd. Volgens deze cardioloog staat er een diagnose op het voorhoofd van meneer: ENDOCARDITIS (ontsteking van de hartklep).


lees meer
line
Wist u dat? #1

In het najaar van 2018 heeft Izore op de afdeling bacteriologie een automatiseringsslag geslagen door de aanschaf van een TLA. De TLA (Total Lab Automation) is een inzetautomaat van de firma BD Kiestra. Ook kan de TLA kweken aflezen.

 

Het aflezen gebeurt middels digitale foto’s die worden gemaakt door een afleesunit. De foto’s worden door analisten beoordeeld en zij geven aan welke acties uitgevoerd dienen te worden (denk aan een reinkweek, een determinatie en/of resistentiebepaling). Op andere werkplekken zitten analisten die de kweken uitwerken. Alle te gebruiken media worden door het systeem gestickerd en komen middels lopende banden bij de betreffende analist. Nadat de analist de acties heeft uitgevoerd zet hij of zij de media weer op de lopende banden en het systeem zorgt ervoor dat de betreffende media in de stoof komt.

 

Na vastgestelde tijden komt de kweek weer op de foto, zodat de analist de volgende dag de resultaten weer via digitale foto’s op het scherm kan beoordelen en de kweek kan afronden. Na het uitvoeren van verschillende testen en het inwerken van de analisten worden nu een groot deel van de materialen ingezet en afgelezen m.b.v. de TLA.

line
Wist u dat? #2

Per 1 maart is Nicolien Hanemaaijer begonnen als arts-microbioloog bij Izore.

line

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kun u deze sturen naar relatiebeheer@izore.nl.

line
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief.