Logo IzoreNieuwsbrief eerste lijn - februari 2019
maandag 11 februari 2019
Editie 23
line
In deze nieuwsbrief
line
Informatie op een presenteerblaadje

Dit is de nieuwsbrief van Izore, speciaal bedoeld voor u als medewerker van een huisartsenpraktijk of zorginstelling. Relevante onderwerpen en overzichten op het gebied van infectieziektenen- diagnostiek worden vanuit zowel laboratorium- als GGD-visie belicht.

 

Onze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar in digitale vorm. Krijgt u deze nieuwsbrief nog niet in uw e-mailbox, meldt u zich dan aan via relatiebeheer@izore.nl.

line
 Nieuws

Griepachtige ziektebeelden

Zoals u heeft kunnen volgen in de Nivel Griepmonitor, is er al enkele weken een epidemie van griepachtige ziektebeelden gaande. Opvallend hierbij is dat eerst slechts een beperkt aantal gevallen van deze klachten veroorzaakt wordt door influenza. Bij veel meer patiënten waren de klachten het gevolg van een infectie met het Respiratoir Syncytieel virus (RSV). Dit virus kennen we vooral van de soms ernstig verlopende respiratoire beelden die bij hele jonge kinderen. Bij deze jonge kinderen zien wij bronchiolitis en pneumonie, met soms apneu’s daarbij, waarvoor ziekenhuisopname nodig is.

Gezonde volwassenen hebben slechts weinig last van een RSV-infectie; het geeft meestal slechts een bovenste luchtweginfectie. Deze "gezonde" volwassenen en kinderen spelen wel een belangrijke rol in de transmissie.

 

Op dit moment zien we wel een stijging van het aantal influenza-gevallen. Een actueel overzicht van influenza- en RSV-aanvragen en het aantal positieven hierin kunt u vinden op onze website.

line
Chlamydia

In het januari-nummer van Huisarts en Wetenschap schrijft de mede-opsteller van de NHG SOA Richtlijn van 2013 een genuanceerd stuk over de mogelijke rol van rectale Chlamydia bij (re)infectie van vrouwen. Zij bevestigt dat rectale Chlamydia veel voorkomt en niet goed reageert op azithromycine. Het valt daarom te overwegen vrouwen met 2dd 100 mg doxycycline gedurende 7 dagen te behandelen.

 

Deze stelling sluit aan bij de mening die Izore ten aanzien van dit punt heeft (zoals u hebt kunnen lezen in de brief die u in juli 2017 van ons hebt gekregen). Als eerste argument voor 2dd doxy boven azithromycine 1 maal 1 gram geldt de, zoals eerder aangegeven, zeer frequent voorkomende rectale infecties/dragerschap. Een tweede argument is het gegeven dat behandeling met doxycycline 100% effectief is en behandeling met azithromycine niet. Een laatste argument komt uit de praktijk. Na het starten met azithromycine zijn patiënten nog een paar dagen besmettelijk en moet men eigenlijk niet of beschermd vrijen. Bij doxycycline is men niet meer besmettelijk als de kuur afgelopen is. Duidelijker en begrijpelijker voor de patiënt.

 

line
HAL Friesland

Huisartsenlaboratorium Friesland en Izore, Centrum Infectieziekten Friesland zijn met ingang van 1 januari 2019 bestuurlijk gefuseerd. Door krachten te bundelen kunnen huisartsen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen ook in de toekomst blijven rekenen op hoogwaardige diagnostiek en de bijbehorende ondersteuning. Meer informatie vindt u op onze website.

line
Connect - Pilot digitaal aanvragen loopt!

Onder de projectnaam Connect! ontwikkelen Certe, HAL Friesland en Izore in samenwerking met Stichting GERRIT samen een digitaal systeem voor het aanvragen van medische diagnostiek voor de zorgketen in Noord-Nederland.

 

In december zijn de eerste huisartsen aangesloten voor klinisch chemische aanvragen. Inmiddels zijn ongeveer tien huisartsen met ons aan het testen. We hopen de pilot in februari te kunnen afsluiten, zodat we ook andere huisartsenpraktijken digitaal kunnen laten aanvragen. Hiervoor zult u dan apart voor worden benaderd.

 

Heeft u vragen over Connect, dan kunt u contact opnemen met Anne-Marie van Elsacker (a.van.elsacker@izore.nl) of Joke Peenstra (j.peenstra@izore.nl).

 

line
Spiegelinformatie

De afgelopen weken hebben wij u spiegelinformatie medisch microbiologische diagnostiek over uw eigen praktijk in relatie tot uw HAGRO, tot uw ‘ziekenhuisregio’ en tot ons totale verzorgingsgebied (Friesland plus Noordoostpolder) gestuurd. Wij hebben hierbij net als vorige jaren gekeken naar de drie grootste monsterstromen: diagnostiek in het kader van SOA, gastro-enteritis en urineweginfecties. Heeft u vragen n.a.v. de spiegelinformatie van specifiek uw praktijk? Neem in dat geval gerust contact op met de relatiebeheerder in uw regio.

Verder hebben wij een tweetal vragen aan u (deze stonden in de begeleidende e-mail):

  • In 2018 hebben wij een experiment gedaan; wij hebben DTO-dagen georganiseerd om te onderzoeken of dit een alternatief zou kunnen zijn voor de klassieke DTO’s. De opkomst was niet zo hoog als wij hadden gehoopt, maar wij weten niet goed hoe we dit moeten verklaren. Wij hebben wel wat ideeën daarover gekregen van onze ‘klankbordhuisartsen’, maar we zouden graag meer reacties ontvangen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.

  • Wij ontwerpen deze spiegelinformatie nu naar eigen inzicht. Ook hiervan willen wij graag van u weten of dit aan uw verwachtingen voldoet. En daarbij zijn uw suggesties voor aanpassing en verbetering van harte welkom! 

 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw reactie; deze kunt u doorgeven d.m.v. een antwoord op deze e-mail of in een bericht aan relatiebeheer@izore.nl.

 

Heeft uw HaGro behoefte aan een DTO, kijkt u dan eens op onze website voor meer informatie en mogelijke onderwerpen.

line
 Team relatiebeheer

Klinische gegevens

Izore is in 2009 begonnen met het praktisch ondersteunen van haar aanvragers middels het opzetten van relatiebeheer. Eerst vooral de huisartspraktijken maar al snel daarna ook de ziekenhuizen en in 2013 de zorginstellingen. Een van de speerpunten is, zoals u inmiddels wel weet, het invullen van voldoende klinische gegevens op de aanvraagformulieren. Op deze manier kunnen wij met u meedenken, kunnen wij inschatten of er a.h.v een uitslag direct actie ondernomen dient te worden, etc. Deze informatie is dus echt nodig voor betrouwbare, zinvolle diagnostiek.


lees meer
line
Scholing

Izore heeft weer een heel aantal scholingen op stapel staan, we hebben ze even voor u op een rij gezet. Tenzij anders vermeld, worden deze scholingen bij Izore in Leeuwarden gehouden.


lees meer
line
Te weinig feces in het potje

We hebben er al eerder aandacht aan besteed, maar nog steeds krijgen wij zeer regelmatig fecespotjes binnen waar te weinig materiaal in zit. Van deze materialen kunnen we dan niet alle onderzoeken of geen resistentiebepaling uitvoeren. De patiënt moet dan opnieuw materiaal inleveren, wat dus tijdverlies in de hand werkt. Zonde, vinden wij!

Wij willen u daarom met klem vragen om de patiënten goed te instrueren om het potje halfvol met feces te vullen! En als assistente vragen we jullie om hier goed op te letten als de patiënt een potje feces inlevert. Zit er te weinig in, laat dan de patiënt nieuw, voldoende, materiaal inleveren. Alvast bedankt voor uw medewerking!

line
Vakantie

Van onze chauffeurs horen we dat ze wel eens voor een dichte deur staan bij een praktijk; het blijkt dan dat de praktijk gesloten is in verband met bijvoorbeeld vakantie. Met de komende feestdagen in het voorjaar in aantocht, willen we u vragen om de dagen dat de praktijk gesloten is door te geven. Dit kan te allen tijde aan de chauffeur of aan uw relatiebeheerder (relatiebeheer@izore.nl). Ook hiervoor alvast bedankt voor uw medewerking.

line
Passanten

Krijgt u een passant op uw spreekuur en stuurt u vervolgens materiaal naar Izore voor onderzoek? Vermeldt u in dat geval alstublieft het e-mailadres van de passant op het aanvraagformulier.

Wij gebruiken het e-mailadres om contact op te kunnen nemen als blijkt dat wij onvoldoende declaratiegegevens hebben.

line
 Nieuws van GGD Fryslân

Rol van de huisarts bij kinkhoestmeldingen

GGD Utrecht en het RIVM hebben onderzoek gedaan naar de afhandeling van kinkhoestmeldingen. Het blijkt dat wij het in Friesland nagenoeg doen zoals zou moeten. Punt van zorg blijft diagnostiek bij kinderen jonger dan 1 jaar. Voor hen zouden huisartsen veel vaker PCR-diagnostiek moeten laten doen op een neus-/keeluitstrijk (zie Vademecum Izore voor de afnametechniek). Lees verder over het rapport op de website van GGD Fryslan

line
Meningokokken ACWY vaccinatie voor alle tieners van 14 t/m 18 jaar in 2019

Tussen maart en juli 2019 worden alle tieners van 14 tot en met 18 jaar uitgenodigd voor een meningokokken ACWY vaccinatie... (website GGD)

line
Informatiepunt MRSA/BRMO Noord-Nederland van start

Vanaf 1 november 2018 is het MRSA/BRMO informatiepunt van start gegaan. Burgers en zorgprofessionals die niet in ziekenhuizen werken kunnen het informatiepunt raadplegen voor advisering en ondersteuning bij vragen en onduidelijkheden over MRSA en BRMO... (website GGD

line
Barometer meldingsplichtige infectieziekten

Bij GGD Fryslân worden alle meldingsplichtige infectieziekten uit de provincie gemeld. Middels deze barometer willen wij u de trends in de provincie Friesland laten zien...  (website GGD)

line
 Uitgelicht

Bacteriële vaginose

Voorjaar 2017 werd ons duidelijk dat wij de diagnostiek van bacteriële vaginose moesten veranderen. De NHG-richtlijn Fluor vaginalis was heel kritisch over de plaats van Gardnerella vaginalis detectie in de diagnostiek. Toen wij naar aanleiding van deze richtlijn de literatuur nader bestudeerden, konden wij niet anders constateren dan dat de diagnostiek echt anders moest. Het team moleculaire diagnostiek van Izore is hard aan de slag gegaan een nieuwe test te ontwikkelen en sinds april 2018 wordt de diagnostiek voor bacteriële vaginose anders uitgevoerd.


lees meer
line
 Casus

HPV

Af en toe krijgen wij een HPV-aanvraag. Deze keer van een jonge vrouw die “het” niet vertrouwde. Zij had soms wat bloedverlies, maar ja, dat viel ook misschien wel samen met haar cyclus.


lees meer
line

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kun u deze sturen naar relatiebeheer@izore.nl.

line
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief.