Logo IzoreNieuwsbrief eerste lijn - oktober 2018
donderdag 18 oktober 2018
Editie 22
line
In deze nieuwsbrief
line
Informatie op een presenteerblaadje

Dit is de nieuwsbrief van Izore, speciaal bedoeld voor u als medewerker van een huisartsenpraktijk of zorginstelling. Relevante onderwerpen en overzichten op het gebied van infectieziektenen- diagnostiek worden vanuit zowel laboratorium- als GGD-visie belicht.

 

Onze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar in digitale vorm. Krijgt u deze nieuwsbrief nog niet in uw e-mailbox, meldt u zich dan aan via relatiebeheer@izore.nl.

line
 Nieuws

Mycoplasma genitalium aanvragen nu mogelijk

Over de rol de bacterie Mycoplasma genitalium  als ziekteverwekker wordt al jaren discussie gevoerd. Uit de beschikbare literatuur kan niet anders dan geconcludeerd worden dat M.genitalium urethritis kan veroorzaken bij de man en dat M.genitalium geassocieerd is met fluor, cervicitis en PID bij de vrouw. Verder is het duidelijk dat  M.genitalium seksueel overdraagbaar is.

 

Daarom is besloten diagnostiek naar M.genitalium  te gaan uitvoeren.


lees meer
line
Fluor-diagnostiek

Sinds maart 2018 is onze fluor-diagnostiek aangepast.
Hierover bent u destijds geïnformeerd.

U heeft nu twee mogelijkheden om aan te kruisen:

 


lees meer
line
DTO-dag 13 september

Op initiatief van Izore organiseert Doktersacademie Friesland DTO-dagen. In vervolg op het succes van de eerste DTO-dag op 5 april zou afgelopen 13 september een tweede DTO-dag plaatsvinden. Helaas is deze geannuleerd wegens te weinig aanmeldingen.

 

Graag attenderen wij u er op dat een DTO voor uw HaGro nog steeds mogelijk is. Tijdens deze geaccrediteerde bijeenkomst kan een vooraf bespreekbaar onderwerp op infectieziektengebied worden behandeld door een van onze artsen-microbioloog. Hij of zij neemt ook altijd de meest actuele spiegelinformatie van uw praktijk / HAGRO mee naar deze bijeenkomst. 

 

Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een DTO neemt u contact op met het team relatiebeheer via relatiebeheer@izore.nl.

line
Connect!

Onder de projectnaam Connect! ontwikkelen Certe, HAL Friesland en Izore in samenwerking met Stichting GERRIT samen één digitaal systeem voor het aanvragen van medische diagnostiek voor de zorgketen in Noord-Nederland.

 

Opzet is een systeem te ontwikkelen dat toepasbaar is voor integratie in bestaande patiëntinformatiesystemen in ieder geval de eerste en tweede lijn. Ook wordt gekeken naar een interactieve component om dubbeldiagnostiek te voorkomen. Hiernaast moet het systeem inhoudelijke ondersteuning t.a.v. de keuze van diagnostiek in de context van de vraagstelling van de patiënt bieden. Er is begonnen met de ontwikkeling van een oplossing voor de klinisch chemische aanvragen vanuit de eerste lijn.

 

Nog dit najaar kan naar verwachting gestart worden met de aansluiting van de eerste huisartsen, eerst in Friesland en aansluitend in Groningen en Drenthe.

 

Heeft u vragen over Connect, dan kunt u contact opnemen met Anne-Marie van Elsacker (a.vanelsacker@certe.nl) of Joke Peenstra (j.peenstra@izore.nl).

line
Animatie sputumonderzoek

In samenwerking met Indiveo heeft Izore en animatie ontwikkeld die uitlegt hoe sputum (opgehoest slijm) binnen Izore wordt onderzocht. Deze animatie wordt inmiddels in verschillende ziekenhuizen in Friesland toegepast om patiënten met een longaandoening breed te kunnen informeren. Via de website van Izore kunt u als huisarts ook patiënten deze informatie aanbieden.

 

De intentie is animaties voor meerdere onderzoeken te maken. Heeft u suggesties? Laat het ons weten via relatiebeheer@izore.nl. De video over sputumonderzoek is hier te bekijken.

line
 Team relatiebeheer

Ectoparasieten

Wist u dat Izore ook onderzoek op ectoparasieten kan doen? Dit zijn parasieten die niet in de mens, maar op de mens verblijven. Denk aan luizen, mijten en wormen.

Wij krijgen relatief weinig parasieten ingestuurd voor determinatie. De assistentes uit de klankbordgroep geven aan dat ze deze wel eens in de praktijk zien, maar dat ze toch liever hebben dat patiënten deze parasieten niet mee naar de praktijk nemen.

 

Weet dat u deze parasieten in een goed afgesloten potje (bijvoorbeeld een urine- of sputumpotje) naar Izore kunt sturen. Onze analisten kunnen dan beoordelen om welke parasiet het gaat. Zo hoeft u de parasieten niet zelf te gaan bekijken.

 

Izore kan uw praktijk ondersteunen bij vragen rondom parasieten. Aarzel niet contact met ons hierover op te nemen.

line
Tip van een praktijk

"Wij hebben de SOA-triagelijst van Izore op onze website geplaatst. Patiënten die voor een SOA-consult komen vragen we deze vooraf te downloaden en in te vullen. Als dit niet lukt laat ik deze patiënten altijd vijf minuten eerder komen. Ik heb dan een SOA-triagelijst klaarliggen die ze voor het consult nog kunnen invullen."

 

Heeft u ook een tip voor uw collega's, laat het ons weten via relatiebeheer@izore.nl.

line
 Nieuws van GGD Fryslân

Barometer meldingsplichtige infectieziekten

Bij GGD Fryslân worden alle meldingsplichtige infectieziekten uit de provincie gemeld. Middels deze barometer willen wij u de trends… (website GGD)

line
Rabiës

Rabiës risico inschatting en post expositie beleid; Infectieziektebestrijding GGD Fryslân denkt graag met u mee. Voor intercollegiaal overleg kunt u bellen met 088-22 99 224 (ook buiten kantoortijden)... (website GGD)

line
Bijzondere casus psittacose

In mei 2018 werd een melding gedaan van een patiënt met pneumonie die waarschijnlijk is veroorzaakt door een infectie met Chlamydia psittaci. Brononderzoek werd verricht door de GGD met een focus op contact op vogels... (website GGD)

line
 Uitgelicht

Bof

Jarenlang is er weinig tot geen bof in Nederland gezien. Het BMR-vaccin beschermde heel goed. Totdat er een aantal jaar geleden vlak na de zomervakantie plotseling bof opdook onder studenten. Bof is een GGD-aangifteplichtige ziekte. We staan in deze nieuwsbrief even stil bij dit virus.


lees meer
line
 Casus

Hoor ik het goed?

Wij krijgen regelmatig aanvraagformulieren binnen met het verzoek onderzoek te doen naar iets waarvan wij ons afvragen of het wel de bedoeling is. Dan bellen wij met de praktijk om te controleren of wij het echt wel goed begrijpen.


lees meer
line

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kun u deze sturen naar relatiebeheer@izore.nl.

line
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief.