Logo IzoreNieuwsbrief eerste lijn - februari 2018
donderdag 18 oktober 2018
Editie 20
line
In deze nieuwsbrief
line
Informatie op een presenteerblaadje

Dit is de nieuwsbrief van Izore, speciaal bedoeld voor u als medewerker van een huisartsenpraktijk of zorginstelling. Relevante onderwerpen en overzichten op het gebied van infectieziekten en -diagnostiek worden vanuit zowel laboratorium- als GGD-visie belicht.

 

Onze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar in digitale vorm. Krijgt u deze nieuwsbrief nog niet in uw e-mailbox, meldt u zich dan aan via relatiebeheer@izore.nl.

line
 Agenda

De komende maanden staan de volgende activiteiten op de planning

Noteer waar van toepassing alvast in uw agenda:

line
Workshop huidinfecties

Infecties van de huid kunnen veroorzaakt worden door bacteriën, virussen, schimmels en gisten. Een huidinfectie kan verstrekkende gevolgen hebben. Een goede triage en uitvragen van de klachten is van groot belang voor een risico-inschatting.

 

Izore heeft een workshop rondom dit thema ontwikkeld.
Deze wordt gehouden op 10, 17 en 19 april. 
Meer informatie vindt u op onze website.

line
Informatiebijeenkomsten verzorgenden

Voor verzorgenden met functieprofielen IG, PB, EVV en HZW organiseert Izore in het voorjaar van 2018 nogmaals informatiebijeenkomsten infectieziektendiagnostiek. Voor meer informatie en aanmelding: kijk op onze website!

line
DTO-dagen

Op dinsdag 13 maart en donderdag 5 april organiseren Izore en Doktersacademie Friesland DTO-dagen voor huisartsen, huisartsassistenten en physician assistents. Het programma loopt op beide dagen van 14.30 uur tot 21.30 uur en wordt georganiseerd op een centraal in Friesland gelegen locatie. Meer informatie en een inschrijfmogelijkheid vindt u op de website van Doktersacademie Friesland.

line
Klanttevredenheidsonderzoek

Begin maart gaat een nieuw klantenonderzoek van Izore van start. We willen graag weten hoe u denkt over onze dienstverlening en producten, maar ook hoe u onze werkwijze beoordeelt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Customeyes, een specialist in klanten- en medewerkers- onderzoek. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!

line
Spiegelinformatie

Net als eerdere jaren sturen we u weer spiegelinformatie via e-mail. Met deze informatie kunt u zien hoeveel aanvragen u heeft gedaan voor urineonderzoek, SOA-onderzoek en fecesonderzoek t.o.v. uw Hagro, uw regio en de hele provincie. De spiegelinfiormatie is eind vorige week / begin deze week aan u verstuurd.

line
 Nieuws

Infectieziektensignalering: veel chlamydia en gonorroe!

Via onze website kunt u op de hoogte blijven van wat er heerst in Friesland. U kunt bijvoorbeeld zien wanneer er influenza A, influenza B en RSV-virus in de provincie gevonden wordt. Wij proberen deze infectieziektensignalering zo actueel mogelijk te houden.

 

Sinds 2003 houdt Izore bij hoeveel SOA-aanvragen er worden gedaan door huisartsen, specialisten en GGD. Nog nooit vonden wij hier zoveel Chlamydia. Meer dan 1150 patiënten van de huisarts bleken een Chlamydia-infectie te hebben. Ook vonden wij nog nooit zoveel gonorroe bij mannen. Ten opzichte van 2016, toen al een “topjaar”, is er in 2017 een toename van 70% gevonden. Een stille ramp... De Leeuwarder Courant besteedde hier al aandacht aan. Graag ook uw aandacht hiervoor.

line
Update bestuurlijke fusie met HAL Friesland

Stichting Huisartsen Laboratorium Friesland (HAL Friesland) en Izore, Centrum voor Infectieziekten Friesland hebben de intentie bestuurlijk te fuseren. De veelheid en complexiteit van ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, het belang van een regionale aanpak en het op (midden)lange termijn betaalbaar houden van (huisartsen)diagnostiek zijn hierbij de voornaamste beweegredenen.

 

HAL Friesland en Izore hopen de bestuurlijke fusie met ingang van 1 april 2018 te laten plaatsvinden. Eind december hebben wij het goedkeuringsverzoek voor de fusie voorgelegd aan de NZa.

 

line
 Nieuws van GGD Fryslân

Vogelgriep: een terugkerend probleem

Het heeft er alle schijn van dat uitbraken van aviaire influenza een... Lees verder ( Website GGD)

line
Maternale kinkhoestvaccinatie

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluit op korte termijn of zij het advies over... Lees verder (Website GGD)

line
Barometer meldingsplichtige infectieziekten

Bij GGD Fryslân worden alle meldingsplichtige infectieziekten uit de provincie gemeld. Middels deze barometer laten wij u de trends... Lees verder (Website GGD)

 

line
 Team relatiebeheer

BSN (Burgerservicenummer)

Zeer regelmatig krijgt Izore aanvraagformulieren binnen waar geen BSN op vermeld staat. Ondanks dat dit punt jaarlijks wordt besproken tijdens de praktijkbezoeken van onze relatiebeheerders aan de huisartspraktijken (aan de hand van de welbekende tabellen met gekleurde balkjes), zien we hier nog geen grote verbeteringen in. Daarom vragen wij u hier extra op te letten.

Het kost Izore veel tijd om het BSN te achterhalen, daarnaast bestaat dan de kans op verwisseling van patiënten. Het BSN is een uniek persoonsgebonden nummer en wij vragen u dus bij elke aanvraag dit nummer te vermelden (uitgezonderd buitenlandse patiënten en pasgeborenen).

De Rijksoverheid meldt dat ‘erkende zorgverleners verplicht zijn het Burgerservicenummer (BSN) van hun patiënten vast te leggen in hun administratie’ en dat ‘Erkende zorgverleners (bijvoorbeeld huisartsen) verplicht zijn het BSN te gebruiken als ze gegevens over patiënten uitwisselen’. 

 

line
TIP van een praktijk

Van een van onze praktijken kregen wij een tip die wij u niet willen onthouden:

De assistente van deze praktijk plakt een sticker met gegevens van de aanvrager op een aanvraagformulier en kopieert dit aanvraagformulier dan meerdere keren dubbelzijdig. De praktijk past dit toe omdat het veel tijd scheelt. Maar ook Izore is hier blij mee omdat wij regelmatig aanvraagformulieren binnenkrijgen zonder aanvragend arts. Izore moet dan i.v.m. privacywetgeving (datalekken) altijd achterhalen wie de aanvrager is, dit kost soms veel tijd.

  

Ook zijn er praktijken die, zodra er een nieuwe voorraad aanvraagformulieren binnenkomt, de hele stapel voorziet van een stempel. Ook dit is een mogelijkheid om te voorkomen dat Izore aanvraagformulieren zonder aanvragend arts binnenkrijgt.

 

Mocht u dit gaan toepassen dan is het niet nodig om een heel pakket aanvraagformulieren te bestellen, maar dan is 1 voldoende. Deze ene kunt u aanvragen bij uw relatiebeheerder (of via relatiebeheer@izore.nl).

 

line
 Uitgelicht

FROBAZ

Weet u waar de afkorting FROBAZ voor staat? Fries Overleg Bacteriologen Apothekers Ziekenhuizen! De afkorting is inmiddels achterhaald, de arts-microbioloog is al lang geen bacterioloog meer en het FROBAZ richt zich met nadruk ook op de eerste lijn. Waar het FROBAZ ook voor staat is gedegen overleg tussen alle artsen-microbioloog, ziekenhuisapothekers en internist-infectiologen en goed onderbouwde adviezen die u kunt vinden op https://frobaz.swabid.nl/. Richtlijnen met betrekking tot antibiotica-advies worden uitgebreid besproken en aanbevelingen worden overgenomen of aangepast als wij denken dat het beter kan of als de situatie in Friesland daartoe aanleiding geeft.


lees meer
line
 Casus

Een etter van een bacterie

2018 is nog maar nauwelijks begonnen of de dienstdoende arts-microbioloog wordt tijdens zijn weekenddienst gebeld over een doodzieke meneer. Hij was begin december bij de internist opgenomen geweest met koorts. Hij was toen zoals dat zo mooi gezegd wordt “door de molen” gehaald. Er werd geen oorzaak gevonden en meneer was naar huis gestuurd. Dat duurde niet lang...


lees meer
line

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kun u deze sturen naar relatiebeheer@izore.nl.

line
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief.