Logo IzoreNieuwsbrief eerste lijn - oktober 2017
donderdag 18 oktober 2018
Editie 19
line
In deze nieuwsbrief
line
Informatie op een presenteerblaadje

Dit is de nieuwsbrief van Izore, speciaal bedoeld voor u als medewerker van een huisartsenpraktijk of zorginstelling. Relevante onderwerpen en overzichten op het gebied van infectieziekten en -diagnostiek worden vanuit zowel laboratorium- als GGD-visie belicht.

 

Onze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar in digitale vorm. Krijgt u deze nieuwsbrief nog niet in uw e-mailbox, meldt u zich dan aan via relatiebeheer@izore.nl.

line
BVO-materialen

In onze vorige nieuwsbrief besteedden wij aandacht aan het transport van BVO-materialen voor het UMCG. Van een flink aantal huisartsenpraktijken kregen wij namelijk de vraag waarom deze uitstrijkjes apart en door een andere vervoerder dan Izore/Pathologie Friesland werden opgehaald. Wij zijn hierover met alle betrokken partijen in gesprek gegaan en zoals u heeft kunnen merken wordt het transport ondertussen door Izore/Pathologie Friesland uitgevoerd.

line
Klankbordgroep assistentes

In onze vorige nieuwsbrief deden wij een oproep aan assistentes om zitting te nemen in onze klankbordgroep. Wij waren verrast door het flinke aantal reacties en hebben nu een mooie groep assistentes uit de hele provincie.

 

De klankbordgroep bestaat nu uit Hanna Ludema, Lysbeth Huitema, Ingrid Roos, Jitske Lageveen, Yvonne van Velzen, Barry de Waard, Erik Nooij, Tryntsje Tolsma en Anke Lukkes. De eerstvolgende bijeenkomst is op 31 oktober. Heeft u zaken die u zou willen inbrengen in deze groep, dan kan dat via uw relatiebeheerder.

line
 Nieuws

HAL Friesland

Stichting Huisartsen Laboratorium Friesland (HAL Friesland) en Izore, Centrum voor Infectieziekten Friesland hebben de intentie met ingang van 1 januari 2018 bestuurlijk te fuseren. Met de fusie wordt continuïteit van kwalitatief goede en snelle diagnostiek voor patiënten van Friese huisartsen voor de toekomst geborgd. Izore is sinds 1 juli 2017 bestuurlijk gefuseerd met Certe. Aan de ondernemingsraden van beide organisaties is advies gevraagd. Het goedkeuringsverzoek voor de bestuurlijke fusie wordt binnenkort voorgelegd aan de NZa.

line
Infectieziektensignalering: veel gonorroe!

De laatste tijd zien we veel positieve uitslagen voor gonorroe. Graag uw alertheid hierop.

line
Behandeling Chlamydia

Medio juli hebben alle huisartspraktijken vanuit het FROBAZ een brief ontvangen over de wijziging in de behandeling van Chlamydia trachomatis. De eerste keus is nu 2 dd 100 mg doxy per os, gedurende 7 dagen. Voor doxycycline wordt 100% effectiviteit gemeld. Bovendien sluit een behandelduur van een week beter aan bij het feit dat de patiënt een week na (start van de) behandeling niet meer besmettelijk is voor zijn/haar partner(s).

line
NIEUW – Moleculaire diagnostiek op Treponema pallidum

Per 15 september kunnen wij moleculaire diagnostiek op Treponema pallidum, de veroorzaker van lues, uitvoeren. Aantonen van het DNA van deze bacterie in het ulcus is in geval van acute lues veelal de enige optie om een betrouwbare uitslag te krijgen. De uitslag heeft u een dag na het insturen van materiaal.

line
Symposium Medicijnreacties

Op 14 september 2017 organiseerde Izore een symposium over Medicijnreacties. Met een opkomst van 55 medisch specialisten en huisartsen werd het een informatieve interactieve avond. Lees meer...

line
 Nieuws van GGD Fryslân

Verslag project BRMO Tytsjerksteradiel

In het rapport “antibioticaresistentie de baas” (Izore 2014) concluderen Izore (Centrum Infectieziekten Friesland) en de GGD Fryslân, dat het in het publieke domein... Lees verder (website GGD) 

line
Uitbraak hepatitis A onder mannen die seks hebben met mannen

Op dit moment heerst er in Europa een uitbraak van hepatitis A onder mannen die seks hebben met mannen. Ook in Nederland zijn inmiddels tientallen... Lees verder (website GGD)

 

line
Barometer meldingsplichtige infectieziekten in Friesland

Bij GGD Fryslân worden alle meldingsplichtige infectieziekten uit de provincie gemeld. Middels deze barometer laten wij de trends in de... Lees verder (website GGD)

line
 Team relatiebeheer

Transport occult bloed

Onderzoek naar occult bloed in feces wordt niet bij Izore gedaan maar op de klinische laboratoria. Wel treffen we vaak deze feces aan tussen de Izore-materialen. Dit is ten nadele van de doorlooptijd. Zou u daarom feces op occult bloed dezelfde dag in willen leveren bij het ziekenhuislaboratorium? Mocht dit logistiek niet haalbaar zijn, dan kunt u de feces aan de Izore-chauffeur meegeven, maar dan wel in een aparte envelop waar duidelijk op vermeld staat dat het om onderzoek op occult bloed gaat.

line
Houdbaarheid verzendmedia

Izore maakt voor het aanleveren van patiëntmaterialen gebruik van verzendmedia zoals urinepotjes, fecespotjes en vloeibare media. Met name verzendmedia waarin een vloeistof of conserveermiddel zit hebben een beperkte houdbaarheid. Op deze verzendmaterialen staat daarom een houdbaarheidsdatum.

 

Hoewel het steeds beter gaat merken wij toch dat wij met enige regelmaat verzendmedia krijgen aangeboden die over hun houdbaarheidsdatum zijn. De verzendmedia die wij aan u leveren hebben altijd een houdbaarheid van minimaal drie maanden. Het is daarbij zaak dat u de voorraad in uw praktijk niet te groot laat worden, dat u de ‘oudste’ materialen als eerste opmaakt, en dat u controle op de houdbaarheidsdata van verzendmedia tot een gewoonte maakt in uw dagelijkse praktijk.

line
Nieuwe of gewijzigde documenten

Afgelopen augustus is het SOA-afname-indicatieschema gewijzigd. Wilt u controleren of de laatste versie in bekend is binnen uw praktijk? De versiedatum staat altijd rechtsonder op de documenten.

 

Hiernaast hebben we sinds deze maand een vragenlijst urineweginfectie, speciaal voor de zorginstellingen. M.i.v. 1 oktober is deze in blokvorm te bestellen via onze website.

line
 Uitgelicht

Serum wordt langdurig bewaard

Bij Izore bewaren we de restanten van sera minimaal 3 jaar. Dit maakt het mogelijk om serologische nabepalingen te doen, ook langere tijd na de afname. Dit kan bij voorbeeld helpen om het moment van besmetting met een bepaalde infectie duidelijk te maken. Ook kan zo een in veel gevallen een serostatus bepaald worden zonder dat een patiënt opnieuw geprikt hoeft te worden. Momenteel zijn de sera dus aanwezig.

 

Indien u een verzoek heeft voor een nabepaling, of vragen heeft over de situaties waarbij nabepaling zinvol is, wendt u zich dan tot de dienstdoende arts-microbioloog.

line
 Casus

Zwanger en parvovirus

Enkele weken geleden nam een huisarts contact met ons op over een patiënte uit zijn praktijk. Zij was 13 weken zwanger. Nu was haar zoontje van 9 maanden op de dokterswacht gezien in verband met een exantheem. Dat was 2 dagen eerder ontstaan, eerst in het gelaat, en vervolgens had het zich uitgebreid naar de romp en de extremiteiten. Het was geduid als passend bij  de vijfde of de zesde ziekte. Zijn vraag aan ons was wat we nu verder moesten of konden doen qua diagnostiek.


lees meer
line

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kun u deze sturen naar relatiebeheer@izore.nl.

line
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief.