Logo IzoreNieuwsbrief eerste lijn - mei 2017
donderdag 18 oktober 2018
Editie 18
line
In deze nieuwsbrief
line
Informatie op een presenteerblaadje

Dit is de nieuwsbrief van Izore, speciaal bedoeld voor u als medewerker van een huisartsenpraktijk of verpleeghuis. Relevante onderwerpen en overzichten op het gebied van infectieziekten en -diagnostiek worden vanuit zowel laboratorium- als GGD-visie belicht.

 

Onze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar in digitale vorm. Krijgt u deze nieuwsbrief nog niet in uw e-mailbox, meldt u zich dan aan via relatiebeheer@izore.nl.

line
5 mei

Op 5 mei waren wij gesloten en was er ook geen transport. Wij hebben verzuimd u hierover vooraf te informeren. Onze excuses hiervoor!

line
BVO-materialen

Sinds 1 januari doet het UMCG de BVO-diagnostiek voor onze regio. Het transport van materialen heeft zij uitbesteed. Van een flink aantal huisartsenpraktijken krijgen wij de vraag waarom deze uitstrijkjes apart en door een andere vervoerder dan Izore/Pathologie Friesland worden opgehaald. Het blijkt in de praktijk onhandig en foutgevoelig.

 

Wij hebben uw opmerking besproken met het UMCG en op dit moment zijn wij met alle betrokken partijen in gesprek om te kijken naar de mogelijkheden van gezamenlijk transport.

line
 Nieuws

Symposium Medicijnreacties

Vooraankondiging!

Op 14 september 2017 organiseert Izore een symposium over Medicijnreacties.
Deze keer alleen bedoeld voor huisartsen en medisch specialisten.
Start: 18.00. Einde: rond 20.30 uur.
Locatie: afhankelijk van het aantal deelnemers, maar in ieder geval in Leeuwarden.

 

Zet deze datum vast in uw agenda!

line
Izore 2016

Met ongeveer 120 medewerkers heeft Izore ook in 2016 aan haar missie Minder schade door infecties en infectieziekten gewerkt.

Hierbij staan we voor het Izoreconcept:
Izore geeft niet alleen een uitslag, Izore geeft een antwoord!
Samen met onze aanvragers gaan wij voor effectieve diagnostiek, waarbij de patiënt voorop staat.

In ons jaarbericht kunt u zien wat wij in 2016 hebben gedaan en wat wij voorzien voor 2017.

line
 Nieuws van GGD Fryslân

Zwemwater

Het zwemseizoen in open water breekt binnenkort weer aan. Door blootstelling aan micro-organismen en chemische stoffen in het zwemwater kunnen gezondheidsklachten en/of gezondheidsrisico's ontstaan. Lees meer.

 

line
Barometer meldingsplichtige infectieziekten in Friesland

Bij GGD Fryslân worden de meldingsplichtige ziekten in de provincie gemeld. Om inzicht te geven in de trends in de provincie heeft zij een barometer opgezet.

line
TBC

Wat doet de afdeling Tuberculosebestrijding van GGD Fryslân precies?

Lees meer.

 

line
 Team relatiebeheer

SOA- en UWI-triagelijsten vernieuwd!

In 2014 heeft Izore een SOA-triagelijst ontwikkeld. In 2015 volgde de UWI-triagelijst. Beide triagelijsten hebben wij eind 2016 kritisch bekeken. Op basis van onze eigen, maar vanzelf-sprekend ook uw ervaringen hebben wij verbeteringen doorgevoerd. 

 

Begin april hebben alle bij ons aanvragende huisartsenpraktijken een exemplaar van alle nieuwe triagelijsten gekregen. Wilt u de oude lijsten binnen uw praktijk vervangen door deze exemplaren? De triagelijsten zijn ook te vinden op onze website. Hier zijn ook versies in het Engels te downloaden.

line
Terugkoppeling

Tijdens het bezoek in 2016 van de relatiebeheerder aan uw praktijk is in vele praktijken de vraag gesteld of er een voorkeur is voor een automatisch bestelsysteem van de afnamesetjes e.d.
Het overgrote deel van de praktijken gaf aan dat ze de bestelling willen laten zoals het nu geregeld is, dat wil zeggen via het bestelformulier op onze website. We gaan op dit moment dan ook geen wijzigingen aanbrengen in de methode van bestellen van onze materialen.

 

line
 Uitgelicht

 Casus

Zwanger en parvovirus

Enkele weken geleden nam een huisarts contact met ons op over een patiënte uit zijn praktijk. Zij was 13 weken zwanger. Nu was haar zoontje van 9 maanden op de dokterswacht gezien in verband met een exantheem. Dat was 2 dagen eerder ontstaan, eerst in het gelaat, en vervolgens had het zich uitgebreid naar de romp en de extremiteiten. Het was geduid als passend bij  de vijfde of de zesde ziekte. Zijn vraag aan ons was wat we nu verder moesten of konden doen qua diagnostiek.


lees meer
line
Oproep (1)!

Wij hebben regelmatig vragen over hoe wij onze ondersteuning aan de huisartsenpraktijk kunnen optimaliseren. Daarvoor hebben wij een klankbordgroep voor huisartsen, maar ook voor praktijkassistenten. Voor deze laatste zoeken wij nog een paar assistentes die ons twee keer per jaar willen helpen. Heb je tijd en zin om hieraan deel te nemen? Neem dan contact met ons op via relatiebeheer@izore.nl.

line
Oproep (2)!

Zoals u weet bieden wij sinds de zomer van 2016 anonieme soa-testen aan. Om onze website beter vindbaar te maken via Google zijn links vanuit andere websites belangrijk. Wilt u ons helpen betrouwbare soa-testen uit te voeren voor mensen die anoniem willen blijven? Dat kan door op uw website een link naar www.soatestdoen.nl te plaatsen. Via relatiebeheer@izore.nl kunt u hiervoor een passende tekst opvragen. Alvast bedankt!

line
Wist u dat...

... wij regelmatig patiënten bij Izore aan de balie krijgen die denken dat ze bij ons hun bloed kunnen laten prikken? Dat kan helaas niet. Wilt u daarom zo vriendelijk zijn uw patiënten te laten weten waar ze hiervoor wel terecht kunnen?

line

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kun u deze sturen naar relatiebeheer@izore.nl.

line
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief.