Logo IzoreNieuwsbrief eerste lijn - september 2016
donderdag 18 oktober 2018
Editie 16
line
In deze nieuwsbrief
line
Informatie op een presenteerblaadje

Dit is de nieuwsbrief van Izore, speciaal bedoeld voor u als medewerker van een huisartsenpraktijk of verpleeghuis. Onze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar in digitale vorm. Krijgt u deze nieuwsbrief nog niet in uw e-mailbox, meldt u zich dan aan via relatiebeheer@izore.nl.

line
 Nieuws

Anonieme SOA-testen

Eind juni is Izore gestart met het aanbieden van anonieme SOA-testen. Via www.soatestdoen.nl kan niet alleen een test worden besteld, maar wordt ook gericht informatie gegeven over SOA’s, wordt aandacht besteed aan preventie en wordt ook duidelijk aangegeven wat te doen bij een positieve uitslag.
 

Ons advies aan patiënten zal zijn dat zij contact moeten zoeken met de eigen huisarts, dan wel een andere huisarts binnen de regio. We bieden in dit kader voor Friese patienten een netwerk van huisartsen aan op de (uitslagen)website voor de noodzakelijke en gewenste nazorg. 

 

Neem eens een kijkje op onze website!
Onze relatiebeheerders zullen tijdens de komende praktijkbezoeken kaartjes meenemen die u in de praktijk kunt uitdelen.

line
HPV-symposium

Op donderdag 8 september 2016 organiseerde Izore een symposium over HPV. Ongeveer 265 huisartsen, doktersassistenten, verpleegkundigen, gynaecologen en dermatologen luisterden naar de presentaties van gynaecoloog Mirjam Apperloo, klinisch patholoog Jacqueline van der Meij, projectleider van het bevolkingsonderzoek Noord Ekke Wolters en Margriet Folkeringa, kaderhuisarts urogynaecologie. Het werd een leerzame en inspirerende avond waarvan wij een impressie in beeld hebben gemaakt. Klik hier om deze te bekijken.

line
Besloten gedeelte website

Begin juni hebben wij specifieke, vaak door ons zelf ontwikkelde, onderdelen van onze website in een besloten gedeelte (alleen zichtbaar voor onze aanvragers) geplaatst. Hierover bent u per brief geïnformeerd. In deze brief stonden ook uw inloggegevens. De komende periode gaan wij aan de slag dit besloten gedeelte uit te breiden met meer, specifiek op u gerichte, informatie.

line
Samenwerking

Vanaf heden ziet u de nauwe samenwerking tussen Izore en het team Infectieziektebestrijding van GGD Fryslân direct terug in deze nieuwsbrief.

Relevante artikelen en overzichten op het gebied van infectieziekten, die van belang zijn voor de Friese situatie, worden zowel vanuit laboratorium- als GGD-visie belicht. Wij hopen u daarmee een goed beeld te geven van wat er speelt in onze provincie, maar ook wat vanuit landelijk oogpunt van belang is op dit terrein.

line
 Nieuws van GGD Fryslân

Barometer meldingsplichtige infectieziekten in de provincie Friesland

Bij GGD Fryslân worden de meldingsplichtige ziekten in de provincie gemeld. Om inzicht te geven in de trends in de provincie heeft zij een barometer opgezet.

line
 Team Relatiebeheer

Praktijkbezoeken

Ook dit najaar komt uw relatiebeheerder weer bij u langs voor een jaarlijks praktijkbezoek. Misschien is er al een afspraak gemaakt met uw praktijk, anders wordt u binnenkort door uw relatiebeheerder benaderd. Met dit bezoek, waarin we weer veel praktische zaken langslopen, hopen we u weer de juiste ondersteuning te geven ten aanzien van de infectieziektendiagnostiek. Ook is dit een mooie gelegenheid om al uw, niet-medische, vragen te stellen. We denken graag met u mee in het vinden van oplossingen voor praktische zaken waar u tegenaan loopt.

 

En van de punten die tijdens het bezoek aan bod komt, maar waar we nu ook alvast uw aandacht op willen vestigen is de houdbaarheidsdatum van de afnamematerialen. Bij zowel de UriSwab als de ITM staat de houdbaarheidsdatum net onder de dop. Zou u hier op willen letten en geen verlopen materiaal in willen sturen? Wij zijn verplicht om ook op deze datum te letten en daarom mag er geen sticker meer over deze datum geplakt worden. Alvast bedankt voor uw medewerking!

line
Urineweginfecties

Tijdens onze bezoeken aan verpleeghuizen kregen we vaak te horen hoe moeilijk het is om een goede midstroom-urine af te nemen. Vaak kweken wij een mengflora van meerdere bacteriën uit deze urines en op de uitslag komt dan te staan: ‘mengflora >2 soorten, graag nieuw materiaal insturen’. Deze mengflora’s werken wij doorgaans niet uit omdat het niet goed afgenomen urines zijn (vermenging met fecale, vaginale of huidflora), daarom vragen wij om nieuw materiaal. Maar omdat het bij een bepaalde groep patiënten gewoon niet haalbaar is om een midstroom op te vangen, blijft dit een ‘probleem’.

We hebben met de verpleeghuizen proberen mee te denken en hebben gemeend dit op te lossen d.m.v. onderstaande:

  1. Alle mengflora’s van verpleeghuizen, revalidatiecentra en Talant worden altijd uitgewerkt.
  2. U kunt op het aanvraagformulier vermelden dat u een evt. mengflora uitgewerkt wilt hebben (dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een mogelijk vermenging met feces omdat de urine is verkregen uit incontinentiemateriaal of dat een midstroom-urine niet mogelijk is omdat het materiaal uit een po gehaald is). Als er weer een nieuwe versie van het eerstelijns-aanvraagformulier komt, maken we hier een aanvinkmogelijkheid voor.
line
 Casus

Hoge koorts na vaccinatie

Het is vrijdagmiddag. De weekenddienst is begonnen. De dienstdoende microbioloog wordt gebeld door een dienstdoende kinderarts. Zij heeft een ruim 3 maanden oude baby opgenomen met hoge koorts. Koorts is een dag na zijn eerste vaccinatie begonnen. Op de plek waar het kind zijn prikken gehad heeft ziet de huid er niet rood uit. Het is ook niet gezwollen. Het kind heeft hoge koorts, is slap, is sloom. Hij wil niet meer drinken. Het ontstekingslab is met een CRP van 12 licht afwijkend. Leucocyten zijn niet verhoogd.

 


lees meer
line
 Uitgelicht

Wist u dat...

... een volledige aanpak essentieel is bij scabiës? Lees meer

 

... in juni 2016 de eerste NHG-behandelrichtlijnen zijn gepubliceerd? NHG-behandelrichtlijnen volgen de structuur en indeling van NHG-standaarden, zodat u snel de informatie kunt vinden die u zoekt.

line
Klinische gegevens invullen!

Wij willen u op het hart drukken klinische gegevens in te vullen op het aanvraagformulier en het formulier volledig in te vullen! Zo kunnen wij u niet alleen een uitslag geven, maar een antwoord geven op uw vraag.

line

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kun u deze sturen naar relatiebeheer@izore.nl.

line
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief.