Logo IzoreNieuwsbrief eerste lijn - mei 2016
donderdag 18 oktober 2018
Editie 15
line
In deze nieuwsbrief
line
Informatie op een presenteerblaadje

Dit is de nieuwsbrief van Izore, speciaal bedoeld voor u als huisarts, doktersassistente, praktijkondersteuner of medewerker van een verpleeghuis. Onze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar in digitale vorm. Krijgt u deze nieuwsbrief nog niet in uw e-mailbox, meldt u zich dan aan via relatiebeheer@izore.nl.

line
 Nieuws

'Niet aangetoond' op uitslag

Onlangs hebben wij voor een aantal moleculaire bepalingen de verslaglegging veranderd: waar wij eerder afgaven dat een uitslag ‘negatief’ was geven wij sindsdien ‘niet aangetoond’ als uitslag. Hiervoor was gekozen omdat onze bepalingen zijn ingericht om klinisch relevante hoeveelheden te detecteren en een organisme mogelijk wel in een lagere concentratie aanwezig zou kunnen zijn. In de praktijk blijkt het gebruik van ‘niet aangetoond’ echter tot verwarring te leiden.

Met ingang van 1 augustus aanstaande zullen wij daarom alle uitslagen weer afgeven zoals voorheen en zal ‘niet aangetoond’ niet meer worden gebruikt. Daarnaast zal binnenkort op onze website algemene informatie worden opgenomen over hoe wij werken en wat onze uitslagen betekenen.

line
HPV-symposium

Op donderdag 8 september 2016 organiseert Izore een symposium over HPV.

Belangrijkste doel van dit symposium zal zijn huisartsen en praktijkassistenten te informeren over:

  • de basiskennis t.a.v. kliniek en epidemiologie van HPV in het bijzonder die van hrHPV (HPV-types met een sterke associatie met tumorvorming) en de hiermee geassocieerde oncologie;
  • de mogelijkheden t.a.v. HPV-preventie;
  • het hoe en waarom van het vernieuwde bevolkingsonderzoek;
  • de consequenties van de nieuwe BVO-opzet voor de werkwijze in eerste en tweede lijn.

Het symposium krijgt een multidisciplinair karakter.
We beginnen aan het einde van de middag en eindigen halverwege de avond.

Het symposium zal in Leeuwarden plaatsvinden.

Zodra het programma definitief rond is, zullen alle huisartsenpraktijken in ons adherentiegebied een uitnodiging ontvangen. Houd ook onze website in de gaten!

line
Nieuw op onze website

De afgelopen maanden hebben wij onze website met de volgende zaken geüpdatet:

Daarnaast is de url van de website van Izore uit veiligheidsoverwegingen gewijzigd van http://www.izore.nl naar https://www.izore.nl: https dus i.p.v. http.

Ten slotte zullen wij begin juni bepaalde zaken in een besloten gedeelte (alleen zichtbaar voor onze aanvragers) plaatsen. Hierover wordt u per brief verder geïnformeerd.

line
Jaarverslag

Ook in 2015 heeft Izore met ongeveer 130 medewerkers klaar gestaan voor zorgaanvragers en hun patiënten. Samen met onze aanvragers gaan wij voor effectieve diagnostiek, waarbij de patiënt voorop staat. Hierbij staan we voor en werken we vanuit het Izoreconcept: Izore geeft niet alleen een uitslag, Izore geeft een antwoord!

 

We zijn trots op dit Izoreconcept; u vindt het dan ook terug in ons jaarverslag, waarin we tevens stil staan bij en verantwoording afleggen voor dat wat wij in 2015 hebben gedaan en wat wij voorzien voor 2016.

line
 Team Relatiebeheer

Houdbaarheid afnamemateriaal

Een aantal afnamematerialen (bijvoorbeeld ITM, UriSwab, uricult) is beperkt houdbaar. Het gebruik van materiaal waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken, kan een onbetrouwbare uitslag opleveren. Wij vragen u uw voorraad hierop te controleren. Ook vragen wij u geen (naam)sticker over de houdbaarheidsdatum te plakken, anders kunnen wij deze niet controleren. 

 

Verlopen afnamemateriaal kunt u meegeven aan onze chauffeur (apart verpakt van het patiëntmateriaal o.v.v. reden retourzending). 

 

Mochten wij toch verlopen afnamemateriaal voor diagnostiek binnen krijgen dan keuren wij het materiaal af (tenzij met een arts-microbioloog is overeengekomen dat het materiaal wel ingezet dient te worden).

 

Bovenstaande werkwijze gaat in per 1 juni. U kunt vanaf deze datum, indien van toepassing, een van de onderstaande opmerkingen vinden onder aan het rapport:

 

Materiaal over datum en niet ingezet:

Het gebruikte transportmedium was over de houdbaarheidsdatum. Aangezien dit een negatieve invloed kan hebben op de kwaliteit van het onderzoek, is het materiaal weggedaan. Graag nieuw materiaal insturen.

 

Materiaal over datum en i.o.m. arts-microbioloog wel ingezet:

Het gebruikte transportmedium was over de houdbaarheidsdatum. Dit kan negatieve invloed hebben op de kwaliteit van het onderzoek.

 

Houdbaarheidsdatum was niet te controleren omdat het niet leesbaar was:
De houdbaarheidsdatum van het transportmedium kon bij ontvangst niet worden gecontroleerd omdat deze was afgeplakt met een (naam)sticker.

line
Spiegelinformatie

Begin maart hebben wij aan alle bij ons aanvragende huisartsenpraktijken spiegelinformatie gestuurd. Het betrof hier informatie over medisch microbiologische diagnostiek aangevraagd door de eigen praktijk in relatie tot de HAGRO, de 'ziekenhuisregio' en tot het totale verzorgingsgebied van Izore.

 

Izore hoopt met het sturen van spiegelinformatie bij te dragen aan de kwaliteit van zorg. Wij krijgen echter niet of nauwelijks reactie van praktijken n.a.v. de door ons gestuurde informatie.

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen t.a.v. onze spiegelinformatie, mist u zaken of wilt u een DTO plannen voor het bespreken van de spiegelinformatie, neem dan contact op met onze relatiebeheerders!

line
Scholingsprogramma

Ons scholingsprogramma voor de komende maanden ziet er als volgt uit:

  • donderdagmiddag 9 juni: workshop SOA-spreekuur in de huisartsenpraktijk
  • woensdagavond 31 augustus: bijscholing Borrelia
  • dinsdagmiddag 4 oktober: workshop SOA-spreekuur in de huisartsenpraktijk
  • donderdagavond 3 november: bijscholing respiratoire virussen en uwi
  • dinsdagavond 28 maart (2017): bijscholing Borrelia

 

Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

line
 Uitgelicht

Vluchtelingen en infectieziekten (i.s.m. GGD Fryslân)

Als huisarts kunt u geconfronteerd worden met importinfecties bij vluchtelingen en asielzoekers die in Nederland inburgeren. De allereerste periode van hun verblijf in Nederland zal zich dat hooguit beperken tot de dokterswachtdiensten, aangezien in kantooruren de collega’s van het GCA, het Gezondheids Centrum Asielzoekers, de patiënten zullen zien en behandelen. Later, als de asielzoeker een verblijfsstatus en een eigen huisvesting heeft, komt de reguliere huisartsenpraktijk meer in beeld.


lees meer
line
 Casus

Hoestende zuigeling, let ook op moeder!

Dat was de titel van de klinische les in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) van 21 mei jongstleden. In de ondertitel van het stuk werd het belang van intercollegiaal overleg benadrukt.

 

Het betrof een vier weken oude zuigeling die sinds anderhalve week hoestte. Bij dat hoesten liep hij rood aan en dreigde te stikken. Natuurlijk is er gelijk aan kinkhoest gedacht. Het is in dat geval goed om te vragen of er iemand in de omgeving is geweest die kinkhoest had of heeft. Als dat niet het geval is dan is het wel heel onwaarschijnlijk dat het kind kinkhoest heeft. 

 


lees meer
line
Wist u dat...

... wij onlangs met een mooi artikel in de Leeuwarder Courant stonden?

... GGD Fryslân voortaan bij onze nieuwsbrief aanhaakt met onderwerpen die voor u interessant kunnen zijn?

 

... de volgende NHG-standaarden nieuw zijn:
- M22 ‘Virushepatitis en andere leveraandoeningen’ (Actualisering maart 2016; herziening van de versie van 2007)

- M38 ‘Fluor vaginalis’  (Actualisering mei 2016: herziening t.o.v. de versie van 2005))

line
Klinische gegevens invullen!

Wij willen u op het hart drukken klinische gegevens in te vullen op het aanvraagformulier en het formulier volledig in te vullen! Zo kunnen wij u niet alleen een uitslag geven, maar een antwoord geven op uw vraag.

line

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kun u deze sturen naar relatiebeheer@izore.nl.

line
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief.