Logo IzoreNieuwsbrief eerste lijn - februari 2016
donderdag 18 oktober 2018
Editie 14
line
In deze nieuwsbrief
line
Informatie op een presenteerblaadje

Dit is de nieuwsbrief van Izore, speciaal bedoeld voor u als huisarts, doktersassistente of praktijkondersteuner. Onze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar in digitale vorm. Krijgt u deze nieuwsbrief nog niet in uw e-mailbox, meldt u zich dan aan via relatiebeheer@izore.nl.

line
 Nieuws

Zikavirus

Per brief hebben wij u al geïnformeerd; toch nog graag uw aandacht voor de recente uitbraak van Zikavirusinfecties in Zuid- en Midden-Amerika. Gezien het intensieve reizigersverkeer tussen Nederland, Suriname en het Caribisch gebied is "import" van patiënten met Zikavirus (ZIKV) in Nederland te verwachten. De eerste patiënten zijn inmiddels in Nederland gediagnosticeerd, waaronder ook een geval in Friesland. Bijzonder aan deze virusinfectie is de mogelijke associatie met microcefalie bij pasgeborenen.

Wanneer bij een patiënt met passend klinisch beeld en relevante reisgeschiedenis de differentiaal diagnostiek (dengue, chickungunya en andere bekende virale verwekkers) negatief is, kan er sprake zijn van een ZIKV-infectie. Wij verzoeken u daarom ons goed te informeren bij uw aanvragen. Bij vrouwen moet er nadrukkelijk aandacht zijn voor een eventueel bestaande zwangerschap.

line
GBS-diagnostiek

Met ingang van 1 februari is onze GBS-diagnostiek veranderd.

 

De specifieke GBS-kweek van urine is afgeschaft. Bij groei in een urinekweek van een GBS in een relevant kiemgetal (≥ 103 kve/ml) wordt dit wel als zodanig gerapporteerd. Het is hiervoor wel van belang dat u bij de klinische gegevens vermeldt dat de patiënt zwanger is.

Als u aanleiding heeft een patiënte te onderzoeken op GBS-dragerschap moet dat gebeuren met een vagina-rectumuitstrijk.

 

Over deze aanpassing bent u begin januari per brief geïnformeerd.

line
Spiegelinformatie

Net als begin 2015 sturen we u de komende maand weer spiegelinformatie toe. Deze keer in digitale vorm via e-mail. Met deze informatie kunt u zien hoeveel aanvragen (incl. het percentage positieven) u heeft gedaan voor urineonderzoek, SOA-onderzoek en fecesonderzoek t.o.v. uw Hagro, uw regio en de hele provincie.

Nieuw dit jaar is dat u gegevens krijgt over het aantal ingestuurde urinekweken bij recidiverende urineweginfecties bij patiënten uit een risicogroep. Meer informatie krijgt u aangeleverd bij de spiegelinformatie.

line
 Team Relatiebeheer

UWI-triagelijst

Op verzoek van verschillende huisartsenpraktijken heeft Izore sinds november 2015 een vragenlijst die u kunt gebruiken bij de triage t.a.v. een mogelijke urineweginfectie.

De triagelijst is in gedrukte vorm in setjes van 25 exemplaren te bestellen via ons bestelformulier. Een digitale versie (bijvoorbeeld voor plaatsing op uw eigen website) is zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar. Neem hiervoor contact op met uw relatiebeheerder.

 

Ook de SOA-triagelijst kunt u via uw relatiebeheerder digitaal ontvangen, zowel Nederlandstalig als Engelstalig.

line
Afname-instructies in het Engels

Sinds november 2015 heeft Izore Engelstalige instructies op haar website staan voor de afname van materiaal voor SOA-onderzoek (vaginale swab, urine, rectale swab) als ook voor de afname van feces, een keeluitstrijk en materiaal voor MRSA-onderzoek.

line
Nog plaatsen vrij workshop

Op 16 februari is er voor doktersassistentes/POH-ers/e.d. een workshop ‘SOA-spreekuur in de huisartsenpraktijk’. Deze workshop wordt gehouden bij Izore van 13.00-17.00 uur. Er zijn nog plaatsen vrij. Dus geef u snel op!

Sprekers tijdens deze (voor doktersassistentes via KABIZ geaccrediteerde) workshop zijn een assistente met een eigen SOA-spreekuur, een verpleegkundige van de GGD en een arts-microbioloog van Izore.

Op onze website vindt u meer informatie. Hier kunt u zich ook aanmelden.

 

Kunt u niet op 16 februari, deze workshop wordt ook op donderdag 9 juni en dinsdag 4 oktober nog gehouden.

line
Nieuwe bijscholing

Op woensdagavond 6 en donderdagmiddag 7 april geven wij een nieuwe bijscholing voor doktersassistentes. Het onderwerp van deze bijscholing is de Borrelia-bacterie. We behandelen o.a. het klinisch beeld en de diagnostiek.

 

Binnenkort vindt u op onze website meer informatie over deze bijscholing.

line
Afnamemateriaal terugsturen naar Izore

Het kan voorkomen dat u ongebruikte afnamematerialen retour wilt sturen naar Izore. Redenen hiervoor kunnen zijn dat het materiaal over datum is of dat u teveel voorraad in uw praktijk heeft.

 

Zou u dit materiaal apart van het patiëntenmateriaal aan onze chauffeur mee willen geven? Dus in een losse plastic zak, doosje o.i.d. en hier graag de reden van terugsturen op vermelden zodat het voor onze collega’s op de Centrale Administratie en Pre-analyse duidelijk is dat het niet om patiëntenmateriaal gaat. Izore zal dit materiaal dan op de juiste manier verwerken.

line
 Uitgelicht

Staphylococcus aureus-infecties

Staphylococcus aureus is een bacterie die bij veel mensen voorkomt, vooral op de huid en in de neus. De bacterie veroorzaakt normaal gesproken geen ziekte, maar bij beschadiging van huid of slijmvliezen kunnen infecties ontstaan. Ook bij dieren komt de bacterie voor.


lees meer
line
 Casus

Staphylococcus aureus

Een huisarts belt over de uitslag van de urinekweek van een oudere dame die recent uit een Fries ziekenhuis ontslagen is. Zij is daar opgenomen geweest met een Staphylococcus aureus-bacteriëmie . S. aureus is een bacterie die veel mensen op de huid en slijmvliezen hebben. Zij zijn dus drager. Maar de S. aureus kan ook veel ellende veroorzaken. De meest bekende door S. aureus veroorzaakte aandoening is een steenpuist of een abces bij wonden.


lees meer
line
Wist u dat...

... wij sinds kort weer een nieuwe versie van het aanvraagformulier hebben uitgegeven? Belangrijkste wijziging is het opnemen van een MRSA / MRGNS-blok.

… wij in geval van afwijkend transport ook een nieuwsbericht op onze website plaatsen en dit altijd actueel is?

line
Klinische gegevens invullen!

Wij willen u op het hart drukken klinische gegevens in te vullen op het aanvraagformulier en het formulier volledig in te vullen! Zo kunnen wij u niet alleen een uitslag geven, maar een antwoord geven op uw vraag.

line

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kun u deze sturen naar relatiebeheer@izore.nl.

line
Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief.