Logo IzoreNieuwsbrief eerste lijn - oktober 2021
vrijdag 12 november 2021
Editie 32
line
In deze nieuwsbrief
line
Informatie op een presenteerblaadje

Dit is de nieuwsbrief van Izore, speciaal bedoeld voor u als medewerker van een huisartsenpraktijk of zorginstelling. Onze nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar in digitale vorm. Krijgt u deze nieuwsbrief nog niet in uw e-mailbox, meldt u zich dan aan via relatiebeheer@izore.nl.

line
Digitaal aanvragen medische microbiologie | COLAB

Binnen Certe wordt er hard gewerkt om digitaal aanvragen voor de medische microbiologie mogelijk te maken. Dit wordt ingericht als een extra formulier binnen COLAB. Momenteel zitten we met dit project in de testfase. Hierbij kijken we of de juiste onderzoeken aan de aanvragen worden gekoppeld. Huisartsen in de klankbordgroep vragen we om input om het aanvragen zo gebruiksvriendelijk en efficiënt mogelijk te maken.

We streven ernaar om het digitaal aanvragen voor de medische microbiologie voor het einde van het jaar operationeel te hebben. Er zal aanvankelijk nog gestart worden met een loopbriefje, naarmate het systeem verder doorontwikkelt zal dit komen te vervallen, of alleen gebruikt worden als het voor de patiënt wenselijk is. Wij houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

line
EUWI-studie

Vorig jaar verscheen de herziene NHG-Standaard Urineweginfecties. In die standaard wordt een advies gegeven hoe u kinderen, zwangere vrouwen, niet zwangere vrouwen en mannen moet behandelen. In de standaard staat nadrukkelijk dat bij dit advies vooral uitgegaan wordt van het feit dat E. coli het merendeel van de urineweginfecties veroorzaakt en dat deze gevoelig is voor nitrofurantoïne en trimetoprim en dat u uw patiënt daarom bij een eerste urineweginfectie blind kunt behandelen.

Onderzoek

Naar ons weten is tot nu toe door niemand onderzocht wat de verwekker is van de eerste urineweginfectie die wel behandeling behoeft en waar deze gevoelig voor is. Izore zou hier graag meer inzicht in willen krijgen, maar krijgt dit materiaal niet vaak ingestuurd. Wij vragen daarom huisartspraktijken verdeeld over ons verzorgingsgebied mee  te werken met het opzetten van UWI-peilstations. U krijgt hierover binnenkort meer informatie van ons. Wilt u nu alvast meer weten? Neemt u dan gerust contact op met arts-microbioloog Daphne Scoop via d.scoop@izore.nl of 058-2939495.

 

line
Nieuw urineweginfectie (uwi) protocol op de huisartsenposten

Er is een nieuw uwi-protocol in gebruik op het triagecentrum en de huisartsenposten. Belangrijke wijziging is dat bij ongecompliceerde uwi niet meer alleen op geleide van klachten een kuur antibioticum wordt voorgeschreven. Gebaseerd op de nieuwe uwi-standaard (april ’20): “Ook bij gezonde, niet-zwangere vrouwen wordt aangeraden bij voorkeur diagnostiek te verrichten met behulp van de urinestick en niet alleen op geleide van klachten te behandelen.”

Belangrijke argumenten hiervoor zijn: de toenemende antibioticaresistentie: zonder urinecontrole wordt bij 1 op 5 vrouwen onnodig antibioticum voorgeschreven. Bij meer dan de helft van de vrouwen verdwijnt een ongecompliceerde uwi ook zonder antibioticum. Bij herhaalde uwi’s moet beleid in de dagpraktijk op basis van onderzoek afgesproken worden. Landelijk beleid is ‘focus op spoed’ op de posten, even voor een kuurtje bellen, druist daartegenin. Voor een update van de nieuwe uwi standaard is een gratis PIN ter beschikking: https://www.nhg.org/winkel/producten/urineweginfecties-antibioticaresistentie-en-bijzonder-resistente-micro-organismen

line
Team relatiebeheer

Onze relatiebeheerder Cobie de Boer heeft deze zomer afscheid genomen van Izore/Certe; zij geniet van haar pensioen. Cobie had de regio Drachten onder haar hoede. Deze regio heeft Harriët Wijnstra van Cobie overgenomen. Harriët was hiervoor relatiemanager en kwaliteitsfunctionaris van HAL Friesland.

Het team relatiebeheer bestaat dan uit Jolanda Bakker, Vera de Jong, Mary de Rijk, Jacoba Rekers en Harriët Wijnstra. U kunt bij bij dit team terecht bij vragen over medisch microbiologische als ook klinisch chemische diagnostiek!

line
 Scholing

Scholing en DTO's

Op donderdag 14 oktober organiseert Certe een NVDA-geaccrediteerde digitale scholing voor doktersassistenten in Friesland, Groningen en Drenthe, met het onderwerp ‘Schildklier problematiek en de waarde van d-dimeer onderzoek’. Op de website van Certe vindt u informatie over deze scholing en kunt u zich aanmelden. Wij hopen later dit jaar ook weer fysieke scholingen en rondleidingen aan te kunnen bieden. Houd hiervoor onze website in de gaten!

Ook onze DTO’s bieden wij weer graag fysiek aan op uw HAGRO-bijeenkomst. Neem hiervoor contact op met uw relatiebeheerder.

line
 Nieuws van GGD Fryslân

Prikangst-dagen

Sinds eind september organiseert GGD Fryslân op de vaccinatielocatie Sneek speciale prikangst-dagen... Lees meer op de website van GGD Fryslân.

line
Barometer meldingsplichtige infectieziekten in de provincie Fryslân

Bij GGD Fryslân worden alle meldingsplichtige infectieziekten uit de provincie gemeld. Lees meer...

line
Vaccinatieronde DTP/BMR, HPV en MenACWY

In oktober staan er weer vaccinatierondes gepland... Lees meer op de website van GGD Fryslân.

line
 Uitgelicht

Infectieziektensignalering

Izore/Certe houdt u graag op de hoogte van ontwikkelingen/trends die wij zien op het gebied van de diagnostiek in Noord Nederland. Zo versturen wij op dit moment weer wekelijks een overzicht van corona-trends naar huisartsen en kunt u op onze website een wekelijkse infectieziektensignalering vinden.

 

Begin augustus hebben wij u een nieuwsbrief gestuurd met de titel Soa-trends Noord-Nederland. Wij volgen de soa's dit najaar op de voet en zullen begin 2022 proberen u een update te geven. Heeft u nog vragen en/of opmerkingen ten aanzien van deze nieuwsbrief, wilt u ons dat laten weten via relatiebeheer@izore.nl?

line
Griep

Er is weinig griep in Nederland, maar er worden wel besmettingen met RS (respiratoir syncytieel -virus) en een aantal andere luchtwegvirussen gevonden. De peilstations van het NIVEL rapporteren (in week 38) 11 mensen met griepachtige klachten (IAZ) op de 100.000 inwoners. Dat is gebruikelijk voor de tijd van het jaar en onder de epidemische grens van 58 per 100.000 inwoners. Bron: NIVEL.

Hoe en wanneer influenza wel zijn intrede zal doen, daar kunnen wij als Certe geen voorspelling over doen. Nationale en internationale modelleringen geven verschillende verwachtingen. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en zodra hier meer duidelijke over is zullen wij u hier in meenemen, maar vragen u alert te blijven op symptomen van patiënten en ook te denken aan het influenzavirus.

line
 Casus

Geen meetbare anti-HBs titer na vaccinatie

Een 24-jarige dame heeft 3  jaar geleden vanwege een langdurige stage in India een Hepatitis B-vaccinatie gekregen. Destijds bleek zij geen meetbare anti-HBs titer (≤ 10 IE/l ) te hebben ontwikkeld na de volledige reeks inentingen.

Nu gaat zij aan het werk in de zorg, en komt haar Hepatitis B vaccinatie-status weer ter sprake en nu heeft het niet hebben van een beschermende titer directe consequenties voor haar functie. Wat te doen?


lees meer
line
 Overig

Nieuwe Raad van Bestuur Certe

Harjan van Dam heeft na 8 jaar per 1 september afscheid genomen als bestuursvoorzitter van Certe. Hij wordt opgevolgd door een tweehoofdig bestuur in de personen van Geke Blokzijl en Remko Smit.


lees meer
line

Heeft u vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kun u deze sturen naar relatiebeheer@izore.nl.

line