Medische microbiologie

Medische microbiologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met diagnostiek, behandeling en preventie van infecties en infectieziekten. De medisch specialist die bij het vakgebied medische microbiologie hoort is de arts-microbioloog.

 

De arts-microbioloog heeft diverse taken: 

  • Samen met de medisch moleculair microbiologen en analisten binnen het laboratorium zorgen voor diagnostiek van goede kwaliteit;
  • Adviseren van huisartsen, verpleeghuisartsen, medisch specialisten in de ziekenhuizen en andere aanvragers t.a.v. diagnostiek en behandeling voor individuele patiënten;
  • Samen met de adviseurs infectiepreventie in de zorginstellingen zorgen voor infectiepreventiebeleid in de instellingen (protocollen en richtlijnen, maar ook ingrijpen bij uitbraken van besmetting met resistente bacteriën etc.);
  • Samen met apothekers en aanvragers zorgen voor antibioticabeleid in eerste en tweede lijn;
  • Samen met de artsen infectieziekten van de GGD infectieziektenbestrijding in de openbare gezondheidszorg gestalte geven;
  • Bijdragen aan opleiding van artsen en analisten;
  • Verrichten van wetenschappelijk onderzoek, zowel op eigen initiatief als ondersteunend voor anderen.

 

Voor meer informatie over de geintegreerde taakset van de arts-microbioloog, lees de NVMM-brochure 'Tussen laboratorium en kliniek' of bekijk de NVMM-voorlichtingsfilm , wat het beroepsprofiel van de arts-microbioloog toont en laat zien hoe een arts-microbioloog in een medisch microbiologisch laboratorium te werk gaat.