Medisch microbiologisch laboratorium

Izore is een medisch microbiologisch laboratorium. Medische microbiologie is een medisch specialisme dat zich bezig houdt met het opsporen, diagnosticeren, behandelen en voorkómen van aandoeningen veroorzaakt door micro-organismen zoals bacteriën, virussen, parasieten en schimmels.

 

Diverse soorten patiëntenmaterialen (bloed, urine, feces, hersenvocht, pus, uitstrijkjes, etc.) komen bij het medisch microbiologisch laboratorium binnen en worden getest op de aanwezigheid van micro-organismen die bij de mens infecties kunnen voorzaken.

 

Binnen het laboratorium voor medische microbiologie verrichten analisten de diagnostische werkzaamheden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van diverse technieken. Naast het kweken van bacteriën, schimmels en virussen op voedingsbodems c.q. in cellen, wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van moleculaire technieken om micro-organismen te detecteren en te typeren. De bekendste van deze technieken is de Polymerase Chain Reaction (PCR).

Naast bovenstaande technieken bestaat er voor een beperkt aantal micro-organismen ook nog de mogelijkheid om eiwitten van het micro-organisme aan te tonen, met een zogeheten antigeentest. Tenslotte kunnen infecties en infectieziekten aangetoond worden door middel van het aantonen van antistoffen in de gastheer. Deze techniek wordt met name veel bij de diagnostiek van virusinfecties ingezet.

  

In de folder 'Een infectie, wat nu?' vindt u algemene informatie over een medisch microbiologisch laboratorium. Onze bedrijfsfilm geeft u een korte impressie van ons eigen medisch microbiologisch laboratorium.