Jaarverslag 2013

Voorwoord

Ook in 2013 is er met veel inzet gewerkt aan de ontwikkeling van Izore. Onze missie “Het voorkomen van ‘schade’ door infecties en infectieziekten”  brengt dan ook veel activiteiten met zich mee.

 

In onze verantwoording constateren wij dat er letterlijk en figuurlijk gebouwd en ontwikkeld is. Concrete en zichtbare resultaten worden geboekt. Deze resultaten komen niet alleen bij Izore tot uiting, maar ook met name in de keten: bij de patiënt, de huisarts en de ziekenhuizen en medisch specialisten.

 

De toegevoegde waarde van Izore is uiteindelijk gericht op zaken als:

  • Een langere levensverwachting (Qualy) en lagere sterfte;
  • Het 'voorkomen' van ziek worden; 
  • Een snelle en effectieve diagnose: nog sneller 'in control';
  • Vermindering van het gebruik van antibiotica;
  • Resistentievermindering;
  • Minder verzuim;
  • Tijdige controle over de gevolgen van uitbraken;
  • Besparing t.a.v. het aantal bedden in ziekenhuizen.

 

Dat is dan ook waar we aan werken: het voorkomen en beperken van schade door infecties en infectieziekten.

 

Heeft u vragen of suggesties naar aanleiding van dit verslag, laat het ons weten.

 

Jacob Dijkstra
Bestuurder