Wijziging therapieadvies Helicobacter pylori

Op basis van recent verschenen consensus richtlijn is het advies voor de therapieduur bij helicobacter pylori verlengd van 7 naar 14 dagen.

De meest recente versie van het advies is te vinden via: https://frobaz.adult.swabid.nl/nl/node/8049