Presentatie SARS-CoV2 Ag-testen

Publicatiedatum: 30 oktober 2020

 

De pandemie van SARS-CoV-2 stelt ons voor bijzondere uitdagingen. Met name aanbod en doorlooptijd van testen zijn daarbij een voortdurende uitdaging. Nieuw op de markt zijn antigeentesten.

Wij bieden u namens de vakgroepen medische microbiologie van Certe en Izore een advies aan betreffende de inzet van antigeentesten voor  SARS-CoV-2. Hierbij bieden wij u een presentatie door arts-microbioloog Afke Brandenburg.

 

Wij hopen u op deze wijze te helpen bij uw keuze om al dan niet antigeentesten te gaan inzetten voor uw eigen praktijk c.q. instelling. U kunt deze presentatie hieronder of via YouTube bekijken.

Voor de goede orde: Certe en Izore zullen deze testen niet zelf uitleveren; u zult deze zelf moeten bestellen bij de leverancier(s).

 

 

Vragen en opmerkingen

Vragen en opmerkingen die u heeft naar aanleiding van deze presentatie kunt u uiterlijk vrijdag  6 november sturen naar medischsecretariaat@certe.nl. Wij zullen deze op passende wijze beantwoorden (persoonlijk, in een digitale bijeenkomst of anderszins).

Referenties