Maatregelen rond Corona-virus (COVID-19)

Testbeleid COVID-19 diagnostiek

De testcapaciteit in Nederland (en daarmee ook bij Certe en Izore) is de afgelopen weken flink uitgebreid. Diagnostiek vindt 7 dagen per week plaats en we kunnen op dit moment goed aan de vraag voldoen. Daardoor kunnen we ook voldoen aan het verruimde testbeleid van het RIVM .

 

Testen van overige zorgmedewerkers (met klachten) door de GGD
Door de GGD-en in Groningen, Friesland en Drenthe zijn speciale teststraten ingericht. Na een telefonische triage wordt met medewerkers een tijd afgesproken waarop zij kunnen worden getest. De uitgangspunten voor het inzetten en testen van zorgmedewerkers staat op de site van het RIVM.

 

Verder uitbreiden testcapaciteit

Wij werken conform het beleid Landelijke Testcoördinatie en in overeenstemming met de richtlijnen van de NVMM en het RIVM. Momenteel bereiden we ons voor op het verder uitbreiden van de testcapaciteit, voor het geval dat nodig mocht zijn. Dit doen we door samenwerking met een ander Nederlands gekwalificeerd laboratorium, waarbij zij indien nodig testen voor ons analyseren onder regie van onze eigen artsen-microbioloog. Zo kunnen we u ook dan tijdig van de juiste informatie voorzien.


Zinnig en zuinige zorg

Juist nu moeten we gezien de schaarste zinnig en zuinig omgaan met onze mensen, materialen en apparatuur. Dit betekent dat:

  • u sommige uitslagen later van ons ontvangt dan u gewend bent;
  • wij u vragen zuinig te zijn met het bestellen van afname- en verzendmaterialen. Bestelt u maximaal 2 blauwe eSwabs per keer.

 

Wat is het beste materiaal voor onderzoek op SARS-CoV-2 (Covid-19 diagnostiek)?

De eerste keus voor afname van materiaal voor SARS-CoV-2 detectie (COVID 19-diagnostiek) is een gecombineerde keel- en nasofarynxuitstrijk. Op deze manier wordt materiaal verkregen waarmee het virus, ook bij personen met een erg kleine hoeveelheid virus in de luchtwegen, het beste met onze PCR aangetoond kan worden. Voor deze afname is de dunne, lange, flexibele swab nodig: eSwab blauw.

 

  • Neem EERST een keelkweek af door met de flexibele flocked swab diep achterin de keel te strijken.
  • Gebruik vervolgens dezelfde wattenstok voor de nasofarynxkweek.
  • Breng de swab over de neusbodem tot in de nasofarynx tot je een weerstand voelt (5 – 7 cm) en draai de swab voorzichtig om zijn as en trek in 1 beweging terug.
  • Breng de swab in het eSwab-medium en duw het aan zodat de swab buigt.
  • Breek het stokje af bij het breekpunt.
  • Draai het eSwab-buisje goed dicht.
  • Neem het gesloten eSwab-medium af met alcohol 70% of een disposable alcoholdoekje voor het in de verzendverpakking te doen.

 

Zie beeldinstructie voor bovenstaande afnametechniek.

Zie instructiefilmpje voor afname nasofarynxuitstrijk.

 

Uitslagen

Covid-19-diagnostiek vindt momenteel 7 dagen per week plaats. Wij doen onze uiterste best om u zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 48 uur, van een uitslag te voorzien. U krijgt hier bericht van. Wilt u zo vriendelijk zijn dit af te wachten en niet telefonisch contact met ons op te nemen?

 

Logistiek - transport

Ons streven is onze chauffeurs de komende weken zo volledig mogelijk te laten rijden. Dit om medisch noodzakelijke diagnostiek wel uit te kunnen voeren. We nemen wel een aantal maatregelen om de veiligheid voor u en onze medewerkers zo maximaal mogelijk te garanderen. Daarom vragen wij huisartsenpraktijken de materialen niet in de praktijk, maar buiten aan onze chauffeur te overhandigen. De chauffeur zal daarvoor vlak voordat hij of zij arriveert telefonisch contact opnemen met de praktijk.