Maatregelen rond Corona-virus (COVID-19)

In overleg met regiopartners is het algemene streven om de acute en meest nodige zorg zo lang mogelijk te kunnen blijven bieden. Dat betekent dat we aan huisartsen - als belangrijkste aanvrager van eerstelijnsdiagnostiek - het volgende appèl doen:

 

Beoordeel alle reguliere aanvragen voor diagnostiek zorgvuldig op de noodzaak ervan. Moet dit nu? Kan het wachten? Maakt het onderdeel uit van een periodieke controle die mogelijk een keer uitgesteld of overgeslagen kan worden? Voor acute diagnostiek is natuurlijk altijd plaats, ook in deze situatie.

Zinnig en zuinige zorg

Juist nu moeten we gezien de schaarste zinnig en zuinig omgaan met onze mensen, materialen en apparatuur. Dit betekent dat:

  • u sommige uitslagen later van ons ontvangt dan u gewend bent;
  • wij u vragen zuinig te zijn met het bestellen van afname- en verzendmaterialen. Bestelt u maximaal 2 blauwe eSwabs per keer.

 

Wat is het beste materiaal voor onderzoek op SARS-CoV-2 (Covid-19 diagnostiek)?

Dit is een gecombineerde keel- en nasopharynxwat.

Neem een eSwab blauw. Strijk eerst uit door de keel en breng dezelfde swab daarna 5-7 cm over de bodem van de neus tot in de nasopharynx en trek deze dan draaiend terug.
Breng de swab in het eSwab-medium en breek het stokje af bij het rode streepje.

 

Zie ook ons  instructiefilmpje in ons vademecum voor de afname van een nasofarynxuitstrijk.

 

Logistiek - transport

Ons streven is onze chauffeurs de komende weken zo volledig mogelijk te laten rijden. Dit om medisch noodzakelijke diagnostiek wel uit te kunnen voeren. We nemen wel een aantal maatregelen om de veiligheid voor u en onze medewerkers zo maximaal mogelijk te garanderen. Daarom vragen wij huisartsenpraktijken de materialen niet in de praktijk, maar buiten aan onze chauffeur te overhandigen. De chauffeur zal daarvoor vlak voordat hij of zij arriveert telefonisch contact opnemen met de praktijk.

 

Overige afspraken Izore

Izore heeft besloten alle scholingen en rondleidingen voor in ieder geval de komende vier weken te annuleren.

 

Vervolg

Zodra de situatie wijzigt, zullen we u daarvan op de hoogte stellen. Voor vragen kunt u contact opnemen met uw relatiebeheerder.